Vlada RH donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije

Poštovani kupci prirodnog plina,

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. rujna 2022. donijela Uredbu o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 104/22) i na sjednici održanoj 14. rujna 2022. godine Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržište energije (NN 106/22) kojom se, zbog poremećaja na domaćem tržištu energije, uređuju posebne mjere za trgovinu električnom energijom, način i uvjeti formiranja cijena za određene kategorije kupaca električne energije i toplinske energije, nadzor nad primjenom cijena određenih ovom Uredbom, te posebni uvjeti obavljanja energetskih djelatnosti.

S obzirom da Hrvatska energetska regulatorna agencija još nije definirala način provedbe predmetnih uredbi molimo Vas za strpljenje.

O dodatnim informacijama pravovremeno ćemo vas izvijestiti na web stranicama Brod-plina d.o.o.

Poveznice:

Leave Comment