CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2022-2026] operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.] iskazan u €

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 13. stavka 2. Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (»Narodne novine«, broj 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22), Hrvatska energetska regulatorna agencija na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. godine donosi

ODLUKU O CJENIKU NESTANDARDNIH USLUGA OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 1,00 euro)

Preuzmite odluku u cijelosti: Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava 2022-2026 iskazana u €

 

 

Leave Comment