Obavijest krajnjim kupcima plina – izmjena načina obračuna i naplate isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti

Poštovani krajnji kupci plina,

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici održanoj 14. rujna 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 108/22; Odluka) koja stupa na snagu 1. listopada 2022., kada prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (NN 32/22). Odluka je donesena s obzirom na izmjene u načinu obračuna i naplate isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022. Također, s obzirom na navedene izmjene u načinu obračuna, odnosno utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti na istoj sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su i druge s tim povezane odluke.

IZMJENA NAČINA OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG PLINA PRIMJENOM GORNJE OGRJEVNE VRIJEDNOSTI

S ciljem usklađivanja sa praksom u zemljama članicama EU vezano uz obračun isporučene energije plina mijenjaju se uvjeti obračuna, a time i naplate isporučenog plina. Prilikom obračuna plina, umjesto do sada korištene donje ogrjevne vrijednosti plina Hd (engl. Net Calorific Value of gas – NCV) od 1. listopada 2022. počinje se primjenjivati gornja ogrjevna vrijednost plina Hg (engl. Gross Calorific Value of gas – GCV). Obračun plina korištenjem gornje ogrjevne vrijednosti Hg dovesti će do pojednostavljenja postupka trgovine plinom i zakupa kapaciteta, omogućavanja jednostavnije integracije Republike Hrvatske u regionalno tržište plina, kao i smanjenje mogućnosti pogrešaka kod preračunavanja energije plina. U razdoblju do 30. rujna 2022., energija isporučenog plina utvrđuje se kao umnožak količine plina (m3) i iznosa donje ogrjevne vrijednosti Hd (kWh/m3), odnosno obračun i naplata plina krajnjim kupcima vrši se primjenom donje ogrjevne vrijednosti plina Hd. Od 1. listopada 2022. počinje obračun i naplata isporučenog plina primjenom gornje ogrjevne vrijednosti Hg. Od operatora distribucijskih sustava novi način obračuna zahtijeva utvrđivanje energije isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti Hg, uz primjenu faktora korekcije za preračunavanje obujma plina pri standardnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 15°C) na obujam plina pri normalnim uvjetima (apsolutni tlak plina 1,01325 bar i temperatura plina 0°C).
Ove izmjene propisane su još u rujnu 2021. Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 100/21) i Izmjenama i dopunama Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 100/21).

Detaljnije informacije za krajnje kupce o propisanim promjenama, a koje će kao rezultat imati promjenu načina obračuna plin za mjesec listopad 2022. možete pronaći na poveznici:

Slikoviti prikaz izmjena u načinu obračuna plina od 01. listopada 2022. godine

S poštovanjem,

Leave Comment