ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA ZA RAZDOBLJE od 01.10.2022. – 31.12.2026. godine (Novost: dvojno iskazivanje, gornja ogrjevna vrijednost Hg)

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. rujna 2022. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za treće regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte iz Priloga I. koji je sastavni dio ove Odluke izraženi su pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg.

III.

Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u kunama i eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 141/21 i 32/22).

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022. godine.

Preuzmite odluku u cijelosti: Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 01. listopada 2022. do 31. prosinca 2026. godine NN 108-2022

Leave Comment