Obavijest o očitanju plinskih brojila za kupce kategorije kućanstvo

Poštovani krajnji kupci kategorije kućanstvo,

Nastavno na upite građana o dostavi mjesečnog očitanja stanja plinomjera kako bi sukladno istome zaprimili račun, ovim putem dostavljamo informacije.

Kako bi plaćali što točnije mjesečne novčane obveze za potrošeni plin unutar tromjesečnog razdoblja, krajnji kupci iz kategorije kućanstva mogu sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom dojaviti svom opskrbljivaču stanje koje su na plinomjeru samostalno očitali, kako bi mu opskrbljivač temeljem tog stanja ispostavio račun.

Nastavno na gore navedeno, HEP-plin d.o.o. će kao zajamčeni opskrbljivač plinom za kupce iz kategorije kućanstvo zaprimati stanja plinomjera svakog mjeseca, a isto će se moći dostaviti na jedan od sljedećih načina:

Ukoliko HEP plin ne zaprimi očitano stanje, isto će se utvrditi procjenom uzimajući u obzir prosječnu potrošnju plina na obračunskom mjernom mjestu sukladno čl. 69. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20 i 100/21).

Ovim putem Vas također obavještavamo da će Brod-plin d.o.o. sljedeće redovno kvartalno očitanje plinskih brojila krajnjih kupaca kategorije kućanstvo obavljati u planiranom periodu od 31.12.2022. do 04.01.2023. godine o čemu će Brod-plin d.o.o. dodatno obavijestiti građane.

 

Kako očitati plinsko brojilo ?

Očitavaju se sve znamenke do zareza koje se nalaze u crnim poljima (kao što je prikazano na fotografiji), a iste predstavljaju potrošnju plina u m³.

Znamenke u crvenom polju koje se nalaze iza posljednje znamenke u crnom polju i odvojene su decimalnim zarezom mjere potrošnju u litrama te se kod očitanja i obračuna zanemaruju.

S poštovanjem,

Leave Comment