POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave usluga ishođenja posebnih uvjeta/uvjeta građenja

Naziv predmeta nabave:  PROJEKTANTSKE USLUGE
Predmet nabave je:

– Opis i grafički prikaz plinske mreže  koji su potrebni za utvrđivanje posebnih, odnosno uvjeta priključenja u elektroničkom obliku.

– ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je nadležno za izdavanje građevinske dozvole u svrhu izgradnje plinske mreže u sustavu općine Sikirevci i općine Slavonski Šamac.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku putem kurirske pošte, elektroničke pošte (e-mail: info@brod-plin.hr) ili neposredno na urudžbeni zapisnik u zatvorenoj omotnici na adresu:

Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, Trg pobjede 5,  35 000 Slavonski Brod

Krajnji rok za dostavu ponude je : 05.12.2022. godine do 14,00 sati.

Preuzmite dokumentaciju u cijelosti na sljedećim linkovima:

S poštovanjem,

Leave Comment