Pojeftinjuje plin u zajamčenoj opskrbi od 01. siječnja 2023. godine

(Iz drugih medija: Energetika.net.com)

U zajamčenoj opskrbi je više od 12.000 tvrtki u Hrvatskoj, koje imaju problema s tržišnom uslugom

 

Cijene plina u zajamčenoj opskrbi u prvom tromjesečju 2023. sada će biti bliske tržišnima, koje se za 2023. sa svim troškovima na tržištu kreću oko 150 EUR/MWh. Dakle, oni koji su mjesecima u zajamčenoj opskrbi sada su stimulirani tražiti tržišnog opskrbljivača, jer im cijena raste na 185,86 EUR/MWh, no pitanje je imaju li svojim poslovanjem financijske uvjete za dobavu plina na tržišnim osnovama. Štoviše, broj kupaca u toj usluzi ove je godine samo rasla jer je veći broj opskrbljivača prestao s uslugom opskrbe jer nisu mogli podnositi visoke troškove, a i tvrtke su izašle iz ugovornih odnosa i nisu ušle u nove.

 

Članak u cijelosti moguće je pročitati na linku: Pojeftinjuje plin u zajamčenoj opskrbi (energetika-net.com)

 

S poštovanjem,

Leave Comment