Obavijest stanarima o imenovanju Brod -plin d.o.o. za redovnog upravitelja „Gradski stanovi za mlade“

Poštovani stanari gradskih stanova za mlade,

Grad Slavonski Brod kao vlasnik stambenih zgrada „Stanovi za mlade“ u Slavonskom Brodu u Ulici Vida Došena i Naselju Marka Majstorovića i trgovačko društvo Brod-plin d.o.o., Trg pobjede 5, Slavonski Brod, kao upravitelj, temeljem članka 378. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 153/09) sklopili su Ugovor o upravljanju tih stambenih zgrada.

Visina pričuve po m2 određena je na temelju odredbi članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i to u visini 0,54% etalonske vrijednosti posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje i Podatka o etalonskoj cijeni građenja (NN 154/22) u iznosu od 796,34 € po m2 korisne površine nekretnine, što iznosi 0,36 € po m2 mjesečno  (796,34 / 12 mj. = 66,36  EUR x 0,54% = 0,36 EUR/m2/mj.).

Sukladno gore navedenom, u sljedećih nekoliko dana Brod-plin d.o.o. kao upravitelj će započeti s dostavom mjesečnih uplatnica stanarima tih zgrada.

Također, ovim putem molimo stanare da nam u što skorijem roku za svoju zgradu dostave podatke o svojem predstavniku s kojim će se obavljati sva korespondencija vezana za svaku od zgrada (ime i prezime, broj telefona, mail) na naš mail: upravitelj@brod-plin.hr ili osobno u prostorije Brod-plina, Trg pobjede 5.

Za sve dodatne informacije oko gore navedenog i vezano za poslove upravitelja na kontakt telefon 035/405-703, e-mail: upravitelj@brod-plin.hr.

S poštovanjem,

Leave Comment