POZIV NA DOSTAVU PONUDE u postupku jednostavne nabave usluga – IZRADA GEODETSKOG ELABORATA –

PREDMET NABAVE:

GEODETSKE USLUGE
IZRADA GEODETSKOG ELABORATA U SVRHU IZRADE
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PLINSKU MREŽU SIKIREVCI I SL. ŠAMAC

Predmet nabave je izrada geodetskog elaborata u svrhu izrade projektne dokumentacije za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava, srednjetlačne plinske mreže u sustavu općine Sikirevci i općine Slavonski Šamac prema već ishođenim uvjetima gradnje te Troškovnika (Prilog 1), okvirne dužine 18 km, a sastoji se od:
1. Izrada geodetske situacije terena za projektiranje plinske mreže:
– geodetsko snimanje postojeće regulacijske linije i najbliže prepreke s druge strane staze (kanal, rasvjetni stupovi i slično);
– geodetsko snimanje postojeće regulacijske linije ruba ceste i najbliže prepreke s druge strane staze kada je cjevovod bliže cesti (rub kanala);
– geodetsko snimanje postojeće regulacijske linije prilikom prelaska cjevovoda preko prepreke (kanal, pruga, cesta i slično).
2. Izrada geodetske podloge za građevine i zahvate u prostoru i GML datoteke obuhvata zahvata u prostoru.

Prilozi:
1.  Troškovnik za natječaj
2.  3. Poziv na dostavu ponude

 

Srdačan pozdrav,

Brod-plin d.o.o.

Leave Comment