OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA TOPLINSKE ENERGIJE O POČETKU UPUŠTANJA VODE U TOPLINSKE SUSTAVE ZGRADA

Poštovani krajnji kupci toplinske energije,

Prema Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (Narodne novine br. 35/14, 129/15) ogrjevna sezona započinje razdobljem spremnosti za grijanje, tj. najranije od 15. rujna, a traje najkasnije do 15. svibnja naredne godine.

Nakon 15. rujna opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti, te će iz tog razloga Brod-plin d.o.o. redovito pratiti kretanje vanjskih temperatura zraka, te započeti s opskrbom toplinske energije u slučaju potrebe.

Budući da postoje zgrade u kojima je ispuštena voda iz svih zajedničkih i unutarnjih instalacija centralnog grijanja na zajedničkom mjerilu toplinske energije, u skladu sa gore navedenim, ovim putem Vas molimo da sve započete radove na gore navedenim instalacijama završavate te nam putem Vaših upravitelja dostavite Obavijest o ispravnosti i pogonskoj spremnosti svih zajedničkih unutarnjih instalacija centralnog grijanja i tople vode na zajedničkom mjerilu toplinske energije, vezano za članak 44. stavak 1. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 86/19), a radi početka uredne isporuke toplinske energije u novoj ogrjevnoj sezoni.

U skladu sa gore navedenim, za one zgrade za koje se ne dostavi navedena obavijest neće se vršiti upuštanje vode u sustav. Brod-plin d.o.o. se neće smatrati odgovornim za eventualne probleme i komplikacije nakon upuštanja vode u sustav ukoliko su isti proizašli iz obavljanih radova, a nakon dobivene gore navedene obavijesti.

Nadalje, ukoliko nakon upuštanja vode u sustav odnosno tijekom ogrjevne sezone dostavite zahtjev za ispuštanje vode radi obavljanja određenih radova u stanovima ili na zajedničkim instalacijama grijanja i tople vode Brod-plin kao kupac toplinske energije može naplatiti proizašle troškove ispuštanja i upuštanja vode u sustav.

Navedenu obavijest o ispravnosti možete dostaviti poštanskim putem, donijeti osobno u prostorije Brod-plina d.o.o., Trg pobjede 5 ili elektronskom poštom na adresu: info@brod-plin.hr .

S poštovanjem,

Leave Comment