OBAVIJEST O POČETKU ISPORUKE TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE ZA OGRJEVNU SEZONU 2023/2024

Poštovani krajnji kupci toplinske energije,

Sukladno vremenskim prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda za Slavonski Brod za predstojeće razdoblje, dana 16. listopada 2023. godine (ponedjeljak) započet će se s isporukom toplinske energije za grijanje u svim stambenim/poslovnim zgradama za koje su upravitelji dostavili obavijesti da su zgrade spremne za prihvat toplinske energije (uz napomenu o mogućnosti izmjene navedenog termina ukoliko i ranije dođe do znatnije promjene vremenskih uvjeta).

Sukladno gore navedenom ovim putem krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim/poslovnim prostorima pozivamo da ih što prije završe kako bi i u tim zgradama mogli započeti s isporukom toplinske energije.

Također, treba napomenuti da vremenski nije moguće u istom trenutku obaviti punjenje unutarnjih instalacija i uključivanje grijanja u svim zgradama spojenih na toplinski sustav čije instalacije su još uvijek prazne. Iz navedenog razloga krajnji kupci trebaju u što kraćem roku završiti sve radove na instalacijama, kako bi se njihova zgrada napunila pogonskom vodom te bila spremna za isporuku toplinske energije za grijanje.

Nadalje, ovlašteni predstavnik suvlasnika ima mogućnost dostaviti pisanu obavijest TD Brod-plin d.o.o. da se za njegovo obračunsko mjerno mjesto još ne započinje ili da se ranije započne s isporukom toplinske energije te isto osobno donijeti u prostorije društva Trg pobjede 5 ili poslati na info@brod-plin.hr.

Isto tako, krajnje kupce toplinske energije koji imaju određenih dugovanja za isporučenu toplinsku energiju, ovim putem pozivamo da iste što prije podmire.

Naposljetku, s obzirom na nove klimatske ciljeve postavljene od strane EU u okviru Europskog zelenog plana, ovim putem pozivamo korisnike na racionalno korištenje toplinske energije.

U slučaju određenih hitnih intervencija ukoliko se pojavi potreba za iste može se kontaktirati dežurni djelatnik na mobitel 099 205 7010.

S poštovanjem,

Leave Comment