SLAVONSKI BROD – NA PUTU PREMA NOVOJ VIZIJI PROMETA

Republika Hrvatska je zemlja s visoko razvijenom
mrežom cestovnog prometa što ju ubraja među
suvremene prometno razvijene države.

Najveći dio prometa odvija se mrežama auto cesta
koje s kvalitetno razvijenom infrastrukturom pružaju
mogućnost konkurentnosti na tržištu, dobru
povezanost u cilju realiziranja međunarodne

 

 

Stlačeni prirodni plin je prijelazno rješenje u
procesu preobrazbe odnosno zelene tranzicije
koja vodi prema dekarboniziranom i ekološki
prihvatljivom gospodarstvu te stvaranju
vrijednosti za smanjenje onečišćenja i podizanje
ekološkog standarda. U drugom dijelu rada,
fokus je stavljen na postupnu zamjenu stlačenog
prirodnog plina novim alternativnim gorivom
budućnosti – vodikom, uz unapređenje punionice
i transformaciju voznog parka u budućnosti.

Više pročitajte na:
CNG Slavonski Brod – Časopis PLIN ožujak 2024

Leave Comment