Cjenik usluga upravljanja nekretninama

Na temelju čl.422. Zakona o trgovačkim društvima, te čl. 46. Izjave o osnivanju Brod-plin društva s ograničenom odgovornošću Uprava društva donosi sljedeću :

 

Odluku o cjeniku usluga upravljanja nekretninama

 

 

Cijena usluge upravljanja nekretninama Iznos naknade za upravljanje

(bez PDV-a)

Prinudna uprava 0,10 €/m²
Redovna uprava 0,05 €/m²
Komercijalno upravljanje nekretninama komercijalni ugovori

 

 

Cijene nestandardnih usluga Iznos naknade

(bez PDV-a)

Upravljanje i administracija projektom energetske obnove zgrade putem prijave projektnog prijedloga na natječaj ili javni poziv 3,0% od ukupnih stvarno nastalih troškova projekta

Minimalno 300,00 €  /projektnom prijedlogu

Plaćanje režijskih troškova zgrade (zajednička struja, voda, čišćenje, i sl.) 1,65 €/mjesečno /mjerilu
Kućni majstor * 14,60 €/h
Manipulativni troškovi 5,0 %

         Napomena : Cijene su iskazane bez PDV-a.

 

*  Usluga ne uključuje opremu i zavisne troškove nabave. Trošak materijala i ostali zavisni stvarni troškovi obračunavaju se ukoliko su utrošeni za pružanje nestandardne usluge, a kod obračuna se primjenjuju stvarne nabavne cijene uvećane za iznos manipulativnih troškova.