Deblokada plinskog regulatora tlaka

Video upute za deblokadu plinskog regulatora tlaka

U slučaju pada tlaka ili nestanka plina, kod tlačnog razreda srednji tlak može doći do blokade plinskog regulatora tlaka.
U nastavku možete pronaći Vaš tip plinskog regulator tlaka i video upute kako ga deblokirati.

TLAČNI RAZRED  – SREDNJI TLAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLAČNI RAZRED – NISKI TLAK

Kod plinskog regulatora tlaka tlačnog razreda niski tlak nema potrebe za deblokadom regulatora, već je dovoljno ponovo pokrenuti plinska trošila. Ispod možete pronaći fotografije takvih vrsta regulatora i video upute sa objašnjenjem.