Kvaliteta plina 2023

2023.

Izvješće o kvaliteti plina za 2023. godinu

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani
Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. br. 50/1888/1939/20100/21103/22)

2.IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

 

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/1888/1936/20100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/1888/1936/20100/21) Brod-plin – distribucija plina d.o.o.Slavonski Brod u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:

 

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:

Mjesec

I polumjesečna II polumjesečna Cijeli mjesec
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

 

Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Brod-plin-a:

Priključenik na TS Šifra priključka Naziv priključka
BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD 861 Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod
BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD 787 Strizivojna – 3 bar – Vrpolje

Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:

Mjesec Srednje dnevne vrijednosti
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

 

Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama

Hidraulička cjelina Oznaka mjesta uzorkovanja
primarna sekundarna
MRČ/MRS Kutina – MRS Slavonski Brod (stream 3) 008-3
MRS Vinkovci stream 1 013-1

 

UTVRĐENA GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2023.godini

Godina 2023.
Mjesec
Ulazi u distributivni sustav
Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod Strizivojna – 3 bar – Vrpolje
kWh/m3 MJ/m3 kWh/m3 MJ/m3
1_Siječanj 11,139235 40,101 11,204962 40,338
2_Siječanj 11,325353 40,771 11,405805 41,061
1_Veljača 11,30958 40,714 11,507204 41,426
2_Veljača 11,125851 40,053 11,231213 40,432
1_Ožujak
2_Ožujak
1_Travanj
2_Travanj
1_Svibanj
2_Svibanj
1_Lipanj
2_Lipanj
1_Srpanj
2_Srpanj
1_Kolovoz
2_Kolovoz
1_Rujan
2_Rujan
1_Listopad
2_Listopad
1_Studeni
2_Studeni
1_Prosinac
2_Prosinac

Pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2023.godini

Godina 2023.
Mjesec
Ulazi u distributivni sustav
Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod Strizivojna – 3 bar – Vrpolje
kWh/m3 MJ/m3 kWh/m3 MJ/m3
Siječanj 11,245955 40,485 11,320315 40,753
Veljača 11,24229 40,472 11,406367 41,063
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac

Utvrđena, izmjerena gornje ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN, br. 50/1888/1936/20100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa gornje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA:

Grafički pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2023.godini

Grafički pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2023.godini