Kvaliteta prirodnog plina

Kvaliteta prirodnog plina

“Kvaliteta plina obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem operator plinskog sustava, operator terminala za UPP, operator mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om, organizator zatvorenog distribucijskog sustava osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu usklađenost parametara kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina”. (Opći uvjeti opskrbe plinom, NN br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21)

PLINACRO (državni operator plinskog transportnog sustava) kontinuirano provodi kontrole plina koji ulazi u transportni sustav Republike Hrvatske. U njega ulazi prirodni plin iz više izvora, od plina iz domaćih plinskih polja, preko uvoznoga iz Rusije, Italije, Nizozemske, Alžira i ostalih zemalja. Plin u Hrvatsku ulazi na dva mjesta – preko interkonekcija iz Slovenije (Rogatec) i Mađarske (Drávaszerdahely). Na oba ulaza u plinski transportni sustav RH (tzv. specifične točke) mjeri se kvaliteta prirodnoga plina, kako bi se izbjegla mogućnost da u sustav uđe plin koji ne zadovoljava propisane standarde kvalitete.

Državni operator plinskoga transportnog sustava , Plinacro na svojim internetskim stranicama redovito objavljuje izvješća o kvaliteti za obje specifične točke.

Kada se radi o kvaliteti plina, krajnjim potrošačima najvažnija je donja ogrjevna vrijednost plina, odnosno toplina koja se oslobađa prilikom izgaranja toga energenta. Još se nikada nije dogodilo da je u Republici Hrvatskoj ogrjevna vrijednost bila ispod propisane standardne vrijednosti.

Kvaliteta plina ne može se mjeriti bojom plamena na trošilu korisnika. Naime, ona ovisi o nekoliko faktora. Prirodni plin je smjesa različitih ugljikovodika od kojih je najveći udio metana (CH4) ,no sastav ostalih ugljikovodika (etan, propan, butan i primjese težih ugljikovodika) može varirati bez utjecaja na ogrjevnu vrijednost plina i time uzrokovati promjene u boji prilikom izgaranja na plameniku. Također, boja plamena ovisi i o čistoći samoga trošila ili nepodešene mlaznice. Iako prirodni plin u idealnom omjeru zraka i plina izgara plavom bojom, ukoliko nema dovoljno zraka, plin će izgarati u žućkastim ili crvenkastim nijansama, ovisno o vrstama ugljikovodika koji izgorijevanju.

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina. Informacije o kvaliteti plina objavljene od 01. listopada 2019. možete pronaći na stranicama Plinacro-a d.o.o.

Izvješća o kvaliteti prirodnog plina u 2022.

Izvješća o kvaliteti prirodnog plina u 2021.

Izvješća o kvaliteti prirodnog plina u 2020.

Izvješća o kvaliteti prirodnog plina u 2019.

Preuzmite (podaci do 30.09.2019.):