Organizacijska shema Brod-plina d.o.o.

ORGANIZACIJSKA SHEMA TVRTKE BROD-PLIN D.O.O.

Temeljno opredjeljenje Brod-plina d.o.o. u upravljanju energijom jest postizanje mjerljivih rezultata povezanih sa energetskom učinkovitošću, korištenjem energije i potrošnjom energije.

Potpuna globalizacija proizvodnje stavlja sve veće zahtjeve pred poduzeća u svim granama proizvodnje u pogledu učinkovitosti. Kako bi osigurala preživljavanje u uvjetima sve veće konkurencije poduzeća moraju trajno tražiti mogućnosti za smanjenje troškova.

Zahtjevi s uputama za uporabu, daje zahtjeve za uspostavljanje sustava upravljanja energijom (energy management systems, EnMS) u industrijskim pogonima, komercijalnim, upravnim i državnim zgradama te cijelim organizacijama i predstavlja alat koji pomaže poduzećima da, uvođenjem sustava upravljanja energijom, osiguraju učinkovito upravljanje energijom, a time i značajne uštede u ukupnom poslovanju. Procjenjuje se da će ta norma, koja je usmjerena na širu primjenu u svim nacionalnim gospodarskim sektorima, utjecati na oko 60 % svjetske uporabe energije.

Taj se pristup opisuje modelom upravljanja na sljedeći način:

  • planiraj: provodi energetsku ocjenu i utvrdi osnovicu, pokazatelje energetskih značajka (EnPI-ova), dugoročne i kratkoročne ciljeve te planove djelovanja nužne za dobivanje rezultata kojima će se  poboljšati energetske značajke u skladu s organizacijinom energetskom politikom
  • uradi: provodi planove djelovanja na upravljanju energijom
  • provjeri: promatraj i mjeri ključne značajke operacija koji određuju energetske značajke u odnosu na energetsku politiku i dugoročne ciljeve energetske politike te izvješćuj o rezultatima
  • djeluj: poduzmi djelovanja za neprekidno poboljšavanje značajka EnMS-a.