Organizacijska shema


ORGANIZACIJSKA SHEMA TVRTKE BROD-PLIN D.O.O.

Nakon provedenog certifikacijskog audita Brod-plin d.o.o. dobio je certifikat ISO 9001 za sustav upravljanja prema EN ISO 9001 : 2015. Certifikacija je provedena prema TUV CERT postupcima za auditiranje i certificiranje nakon čega je potvrđeno da Brod-plin d.o.o. primjenjuje sustav upravljanja u skladu s gore navedenom normom za sljedeći opis djelatnosti :

Distribucija i opskrba prirodnog plina

Proizvodnja, distribucija i opskrba toplinskom energijom

Brod – plin d.o.o. uspješno je završio certifikacijski proces koji je provela akreditirana neovisna kuća te je tako uvela sustav upravljanja energijom sukladno normi ISO 9001 i ISO 50001 koje predstavljaju alat koji pomaže poduzeću da osiguraju učinkovito upravljanje energijom, a time i značajne uštede u ukupnom poslovanju. Spomenuti certifikat je potvrda neovisnog tijela (certifikacijske tvrtke TÜVNord) da je Brod-plin d.o.o. razvio aktivan sustav upravljanja energijom, što dokazuje da je učinkovito korištenje energije njezin ozbiljan poslovni cilj.  Sustav upravljanja energijom rezultat je rada isključivo internih stručnjaka te je realiziran bez korištenja dodatnih resursa, vanjskih savjetnika ili informatičkih rješenja. Djelatnici Brod-plina d.o.o. su osmislili i izgradili sustav upravljanja energijom. Temeljno opredjeljenje Brod-plina d.o.o. u upravljanju energijom jest postizanje mjerljivih rezultata povezanih sa energetskom učinkovitošću, korištenjem energije i potrošnjom energije.

Potpuna globalizacija proizvodnje stavlja sve veće zahtjeve pred poduzeća u svim granama proizvodnje u pogledu učinkovitosti. Kako bi osigurala preživljavanje u uvjetima sve veće konkurencije poduzeća moraju trajno tražiti mogućnosti za smanjenje troškova.

Norma ISO 50001:2018, Sustavi upravljanja energijom – Zahtjevi s uputama za uporabu, daje zahtjeve za uspostavljanje sustava upravljanja energijom (energy management systems, EnMS) u industrijskim pogonima, komercijalnim, upravnim i državnim zgradama te cijelim organizacijama i predstavlja alat koji pomaže poduzećima da, uvođenjem sustava upravljanja energijom, osiguraju učinkovito upravljanje energijom, a time i značajne uštede u ukupnom poslovanju. Procjenjuje se da će ta norma, koja je usmjerena na širu primjenu u svim nacionalnim gospodarskim sektorima, utjecati na oko 60 % svjetske uporabe energije.

Taj se pristup opisuje modelom upravljanja na sljedeći način:

  • planiraj: provodi energetsku ocjenu i utvrdi osnovicu, pokazatelje energetskih značajka (EnPI-ova), dugoročne i kratkoročne ciljeve te planove djelovanja nužne za dobivanje rezultata kojima će se  poboljšati energetske značajke u skladu s organizacijinom energetskom politikom
  • uradi: provodi planove djelovanja na upravljanju energijom
  • provjeri: promatraj i mjeri ključne značajke operacija koji određuju energetske značajke u odnosu na energetsku politiku i dugoročne ciljeve energetske politike te izvješćuj o rezultatima
  • djeluj: poduzmi djelovanja za neprekidno poboljšavanje značajka EnMS-a.