Ovlašteni dimnjačari

POPIS DIMNJAČARA

na distribucijskom području Brod-plina d.o.o.

PODRUČJE OVLAŠTENI DIMNJAČAR
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLAV. BROD

 

I. GRADSKA ZONA

 

MO Centar

MO A. Mihanović

MO Lutvinka

MO Plavo polje

MO J. J. Strossmayer

 

DIMNJAČAR NENADIĆ,

V. BACHA 32,

35000 SL. BROD

 

tel: 441-933

mob: 098/340-346

 

II. GRADSKA ZONA

 

MO A. Starčević

MO Mali Pariz

MO A. Hebrang

MO Jelas

MO J. Rimac

 

DIMNJAČAR NENADIĆ,

V. BACHA 32,

35000 SL. BROD

 

tel.: 441-933

mob: 098/340-346

 

III. GRADSKA ZONA

 

MO Brodski Varoš

MO Brodsko Vinogorje

MO Podvinje

MO Zrinski Frankopan

MO Kolonija

MO Budainka

 

DIMNJAČAR NENADIĆ,

V. BACHA 32,

35000 SL. BROD

 

tel.: 441-933

mob: 098/340-346

 

BUKOVLJE

DIMNJAČAR NENADIĆ, V. BACHA 32, SL. BROD;

tel: 441-933, 098/340-346

 

GORNJA VRBA

DIMNJAČAR NENADIĆ, V. BACHA 32, SL. BROD;

Tel.: 441-933, 098/340-346

 

KLAKAR

JUREKOVIĆ d.o.o. E. KUMIČIĆA 100, SL. BROD;

tel: 258-012, 098/263-191

 

VRPOLJE

JUREKOVIĆ d.o.o. E. KUMIČIĆA 100, SL. BROD;

tel: 258-012, 098/263-191

 

V. KOPANICA

DIMNJAČARSKO-USLUŽNI OBRT EKO DIM

Mile Budaka 5, VINKOVCI

tel: 098/348-827

 

SIBINJ

 

DIMNJAČAR NENADIĆ, V. BACHA 32, SL. BROD;

tel: 441-933, 098/340-346

Isto možete preuzeti i u pdf formatu: Popis ovlaštenih servisera i dimnjačara na distribucijskom području Brod-plina d.o.o. – 2022-06

Ova lista zamjenjuje prethodno izdanu.