Ovlašteni serviseri i serviseri plinskih trošila

DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE BROD-PLINA

POPIS OVLAŠTENIH SERVISERA PLINSKIH TROŠILA

Isto možete preuzeti u pdf formatu: Popis ovlaštenih servisera plinskih trošila na distribucijskom sustavu Brod-plina d.o.o. -9A-2023

Ova lista zamjenjuje prethodno izdanu.

POPIS SERVISERA PLINSKIH TROŠILA

Isto možete preuzeti u pdf formatu: Popis servisera plinskih trošila na distribucijskom sustavu Brod-plina d.o.o. -9A-2023

Ova lista zamjenjuje prethodno izdanu.

Napomena: Na popisima se nalaze serviseri koji imaju sklopljen ugovor s proizvođačem plinske opreme za pružanje usluga puštanja u pogon, održavanje i servisiranje pl. uređaja (ovlašteni serviseri) te serviseri koji nemaju sklopljen ugovor s proizvođačem plinske opreme (serviseri). Popis ovlaštenih servisera i servisera su informativnog karaktera i nisu obvezujući ni za koga (uključujući, ali ne ograničeno na krajnje korisnike – potrošače prirodnog plina, subjekte na popisu i Brod-plin d.o.o.). Brod-plin d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za postupke subjekata s navedenih popisa, kao ni za njihovu sposobnost, stručnost, opremljenost i ostale aspekte. Svaki dogovorni, ugovorni ili bilo koji drugi odnos između subjekata s navedenih popisa i trećih strana ni u kojem slučaju se ne odnosi na Brod-plin d.o.o. koji ne preuzima bilo kakvu odgovornost za iste. Redoslijed subjekata na popisu je proizvoljan i prilikom izrade nije korišten nikakav kriterij. Korisnici informacija s popisa iste koriste na vlastitu odgovornost i Brod-plin d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične ili kaznene štete nastale iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih informacija. Nadalje, Brod-plin d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi podaci na navedenim popisima bili točni i potpuni, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za točnost ili potpunost istih. Brod-plin d.o.o. zadržava pravo potpunog ili djelomičnog uklanjanja, te izmjene ovih informacija na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave. Brod-plin d.o.o neće biti odgovoran ni za kakve posljedice navedenih promjena.