Cijene priključenja

NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKU MREŽU

Naknada za priključenje na plinsku mrežu sastoji se od:

 • Troška za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu
 • Troška izvedbe priključka na distribucijski sustav (trošak pripremno završnih radova i trošak građenja priključka)

NAKNADA S OSNOVE PRIPREMNO ZAVRŠNIH RADOVA

Naknada za priključenje na plinsku mrežu temelji se na Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje njegovog kapaciteta (NN 48/18)  i Odluci o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. (NN 141/2021) donešene od strane HERA-e:

 • 915,20 kn za kategoriju priključka I – (priključni kapacitet manji ili jednak 100 kWh/h),
 • 2.912,25 kn za kategoriju priključka II – (priklj. kap. veći od 100 kWh/h, a manji ili jednak 400 kWh/h),
 • 4.972,00 kn za kategoriju priključka III – (priklj. kap. veći od 400 kWh/h, a manji ili jednak 4.000 kWh/h),
 • 8.057,50 kn za kategoriju priključka IV – (priključni kapacitet veći od 4.000 kWh/h).

TROŠAK GRAĐENJA PRIKLJUČAKA

Na osnovu tehničkog rješenja, Brod-plin d.o.o. izrađuje ponudbeni troškovnik i ugovor. Cijene plinskog priključka izračunavaju se prema stvarno potrebnim radovima i potrebnom materijalu.

Informativno (za stanove i kućanstva) se mogu računati:

Stanovi: od cca. 4.000,00 do cca. 5.500,00 kn (bez PDV-a)
Kuće (samost. objekti): od cca. 8.000,00 – do cca 10.000,00 kn (bez PDV-a)
(cijena ovisi o potrebnim radovima i veličini priključka te se definira nakon izlaska na teren)

Napomena: Za svaki stambeni objekt radi se poseban troškovnik sa stvarno potrebnim radovima tako da su moguća odstupanja +/- od navedene cijene.

Mogućnost OBROČNE OTPLATE naknade za priključenje na plinsku mrežu i to na 3 rata BEZ KAMATA !

MATERIJAL

Materijal za priključak obuhvaća potrebni:

 • PEHD fiting i cijevi za spoj na plinsku mrežu
 • prijelaz PE-Če
 • slavinu (GZO)
 • kompletni mjerno regulacioni set (regulator, filter i plinomjer)
 • inox ormarić