Postupak priključenja

Kako se priključiti na plinski distribucijski sustav ?


Potrebni su:

  • Građevinska dozvola i/ili Rješenje o uvjetima građenja i/ili Rješenje o izvedenom stanju-legalizacija i/ili Uvjerenje o vremenu gradnje  iz katastra (za nekretnine koje su snimljene do 1968. godine uz uvjet da postojeće stanje na terenu odgovara snimci
  • Vlasnički list vašeg objekta (izvod iz gruntovnice, suda)
  • Izvod iz katastarskog plana ne stariji od 6 mjeseci
  • Obrazac za prikupljanje osobnih podataka (popunjava podnositelj zahtjeva)
  • Punomoć za priključenje na plin – obrazac (potrebno ukoliko podnositelj molbe nije vlasnik nego opunomoćenik)

U Brod-plinu d.o.o. podnosite Molbu za priključenje i Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i / ili uvjeta priključenja. Nakon izrade Posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja biti ćete obavješteni kako bi iste preuzeli te mogli dostaviti ovlaštenom projektantu na izradu projekta plinskog priključka. Nakon što Vam je ovlašteni projektant izradio projekt plinskog priključka, dolazite u Brod-plin d.o.o. kako bi podnijeli Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti uz uplatu na gradskoj blagajni (bez naknade) ili poslovnoj banci, u svrhu utvrđivanja uvjeta priključenja. Obrazloženje: Za priključenje novih kupaca (ili za povećanje angažirane snage postojećih) potrebna je energetska suglasnost koju izdaje distributer na pisani zahtjev. Troškove izdavanja energetske suglasnosti snosi podnositelj zahtjeva.

Nakon utvrđivanja uvjeta priključenja kojega obavljaju naši djelatnici, izdajemo vam Energetsku suglasnost. Distributer je dužan odlučiti o izdavanju energetske suglasnosti i dostaviti je podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Za priključenje na plinsku mrežu potrebno je podnijeti Zahtjev za priključenje na plinski distribucijski sustav. Nakon izrade troškovnika i potpisa Ugovora može se započeti izrada kućnog priključka od glavnog voda do Vašeg doma. Isti obavljaju ovlašteni izvoditelji radova. Za izvedbu kućne instalacije potrebno je izraditi glavni projekt unutrašnje plinske instalacije prema kojemu će izvoditelji radova-plinoinstalateri izvesti instalaciju.

Poslije obavljenih radova, a prije puštanja plina, izvođač radova – ovlašteni plinoinstalater je dužan podnijeti Prijavu plinske instalacije u Brod-plin d.o.o., a investitor priključka (krajnji kupac prirodnog plina) s korisnikom sustava (opskrbljivačem) sklapa ugovor o opskrbi prirodnim plinom. Nakon sklapanja ugovora o opskrbi prirodnim plinom pristupa se stavljanju plinskog priključka u funkciju. Brod-plin d.o.o. pristupa izvršavanju ispitivanja plinske instalacije na ispravnost i nepropusnost, te ukoliko su radovi izvedeni sukladno projektu plinske instalacije, pravilima struke i tehničkoj regulativi, montirati plinomjer.

Detaljnije odredbe o uvjetima priključenja i energetskoj suglasnosti sadržane su u Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19, NN 36/20, NN 100/21)

Službenu listu ovlaštenih plinoinstalatera možete pronaći ovdje: Ovlašteni plinoinstalateri.

Popis svih opskrbljivača plinom možete vidjeti na linku: https://www.brod-plin.hr/popis-opskrbljivaca-plinom/

Informacije o izvođenju priključka na plinski distribucijski sustav možete dobiti:

  • osobno na našoj adresi Trg pobjede 5, Slavonski Brod    (7-15h)
  • putem e-mail adrese: prikljucak@brod-plin.hr
  • putem telefonskog broja: 035 405 709  ; 035/405-700  (7-15h)