Očitanje potrošnje

Kako očitati plinsko brojilo ?

Očitavaju se sve znamenke do zareza koje se nalaze u crnim poljima (kao što je prikazano na fotografiji), a iste predstavljaju potrošnju plina u m³.

Znamenke u crvenom polju koje se nalaze iza posljednje znamenke u crnom polju i odvojene su decimalnim zarezom mjere potrošnju u litrama te se kod očitanja i obračuna zanemaruju.

Terminski plan očitanja

Kvartalno očitanje  Datum OD Datum DO
ožujak  28.03.  03.04.
lipanj  28.06.  03.07.
rujan 28.09.  03.10
prosinac  28.12.  03.01.

MOLIMO VAS STANJA PLINOMJERA DOSTAVITE U NAVEDENIM ROKOVIMA

Napomena: Javljeno stanje izvan vremenskog intervala očitanja neće biti uvaženo. Ako distributer ne raspolaže podatkom o potrošnji plina (jer nije imao pristup mjernome mjestu, ili kupac ne dostavi podatak o potrošnji na temelju obavijesti, ili utvrdi neispravnost plinomjera) ima pravo procijeniti količinu plina prema prosječnoj količini isporučenoj u odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju. Zahvaljujemo se na razumijevanju.

Korisnici prirodnog plina su dužni distributeru omogućiti pristup mjernim uređajima koji se nalazi na njihovim nekretninama te ne smiju sprječavati isključenje mjernih uređaja ili drugih uređaja energetskog sustava sukladno čl. 69. st. 2. Zakona o tržištu plina (NN 18/1823/20)

S stanjima dostavljenim unutar vremenskog intervala postupit će se sukladno Odluci o načinu utvrđivanja stanja plinomjera na distributivnom području Brod-plin d.o.o.

 

Želite dostavljati očitanje potrošnje svaki mjesec i sukladno tom stanju zaprimati račun ?

Dostavu stanja IZVAN DATUMA OČITANJA Brod-plina d.o.o. potrebno je dogovoriti s Vašim opskrbljivačem.

Krajnji kupac ima pravo s OPSKRBLJIVAČEM plinom (opskrbljivač izdaje račun za potrošeni plin temeljem očitanja OPERATORA)  ugovoriti utvrđivanje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na temelju mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca, što se u slučaju opskrbe plinom u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom te upućujemo kupce da se po pitanju samoočitanja obrate svom opskrbljivaču.

VIŠE INFORMACIJA KUPCIMA PLINA NA DISTRIBUCIJSKOM PORUČJU BROD-PLIN d.o.o. možete preuzeti: Letak za očitanje plina_ožujak 2023.

Dostava stanja plinomjera

Očitanje plinskih brojila Brod-plin d.o.o. obavlja u periodu sukladnom važećim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN50/18, 88/19, 36/20, 100/21).

U slučaju da je ovlaštena osoba od strane Brod-plina d.o.o. pokušala očitati brojilo u dolje navedenom terminskom planu očitanja, a nije joj omogućen pristup plinskom brojilu te je slijedom toga ostavila obavijest o nemogućnosti očitanja, stanje plinskog brojila za mjesečni obračun potrošnje plina možete dostaviti na sljedeće načine:

Reklamacija očitanog stanja

Sukladno članku 23. Općih uvjeta opskrbe plinom krajnji kupac ima pravo podnijeti prigovor opskrbljivaču plinom na ispostavljen račun u slučaju razlike obračunatog i stvarnog stanja plinomjera od pet ili više posto za to obračunsko razdoblje.

Plaćanje računa

Račune Brod-plina d.o.o. možete platiti bez naknade izravno na gradskim blagajnama:

GRADSKA BLAGAJNA
Trg Ivane Brlić Mažuranić 7a

Ponedjeljak – Petak 7:30 – 18:30
Subota                       8:00 – 12:00

GRADSKA BLAGAJNA
Ulica Stjepana pl. Horvata (tržnica)

Ponedjeljak – Subota 7:00 – 13:00

Uplatu možete izvršiti putem primljenog računa ili općom uplatnicom pri čemu je bitno naznačiti poziv na broj računa. Uplata koja je nepotpuna ili ne sadrži točne podatke smatra se neipravnom, a obveza nepodmirena.

Račune je potrebno platiti u navedenom roku plaćanja. Nakon isteka datuma dospijeća zaračunava se zakonska zatezna kamata.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Krajnji kupac je dužan redovito uspoređivati obujam isporučenog plina, prikazan i obračunat na računu za isporučeni plin, sa stvarnim stanjem plinomjera. Također ima pravo podnijeti prigovor opskrbljivaču plinom na ispostavljen račun u slučaju razlike obračunatog i stvarnog stanja plinomjera od pet ili više posto za to obračunsko razdoblje čl. 23. st. 6. Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/2018NN 88/2019, NN 39/2020 ).

Prigovori na ispostavljeni račun se prihvaćaju isključivo u pisanom obliku u roku od osam dana od dostave računa, a mogu se podnijeti dostavom na našu adresu: Trg pobjede 5, Slavonski Brod; putem e-mail-a: info@brod-plin.hr ili telefaksom na broj: 035 405 707  čl. 10 Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15),.; čl. 24. i 25. Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/2018NN 88/2019, NN 39/2020 ).

 

Savjeti za kupce s poteškoćama u podmirenju računa

Vezano za ostvarivanje socijalnih prava, upućujemo Vas na Zakon o socijalnoj skrbi. Sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017) (https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi) troškovi stanovanja se odnose na: najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade i pravo priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Slavonski Brod.  Za više informacija, molimo da se obratite Centru za socijalnu skrb koji je nadležan prema mjestu Vašeg prebivališta.

Na našim stranicama možete pronaći informacije za postizanje optimalne potrošnje plina.