Očitanje i obračun potrošnje

Kako očitati brojilo ?

 Očitavaju se svi brojevi do zareza i nalaze se u crnim poljima kao što je prikazano na slici. Iza posljednje znamenke ima znamenke koje mjere potrošnju u litrama, a koje se kod očitanja i obračuna zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su decimalnim zarezom i u pravilu su polja oko njih drukčije boje (npr. crvena).

Polja u crnom dijelu brojčanika predstavljaju potrošnju plina u m³ koja se očitava, a polja u crvenom dijelu predstavljaju potrošnju u litrama te se ona ne očitavaju.

Dostava stanja plinomjera

Stanje plinomjera za mjesečni obračun potrošnje plina možete dostaviti:

  • osobno na našu adresu Trg pobjede 5, Slavonski Brod svaki radni dan od 7 do 15 sati
  • putem e-mail adrese ocitanje.plin@brod-plin.hr (obavezno navesti ime i prezime/naziv korisnika, IB, adresu i fotografiju plinomjera kao prilog)
  • putem MMS, aplikacija Viber, WhatsApp ili Messenger na broj: 091/205-7010

Za sve ostale informacije stojimo Vam na raspolaganju putem telefonskog broja 035/405-711.

!!! Važna obavijest za dostavu stanja plinomjera (26.02.2021.) !!!

Od veljače 2021.godine prihvaćamo javljena stanja brojila samo uz priloženu fotografiju kao dokaz.

DOKAZ ODNOSNO PRILOŽENU FOTOGRAFIJU BROJČANIKA MOŽETE POSLATI NA SLJEDEĆE NAČINE:

091/205-7010 (MMS, Viber, WhatsApp, Messenager) ili na e-mail : ocitanje.plin@brod-plin.hr

Za dodatne informacije, stojimo Vam na raspolaganju.

MOLIMO VAS DA NAVEDENO DOSTAVITE NAJKASNIJE DO 03. u mjesecu za protekli mjesec.

Dostava računa putem elektroničke pošte (e-maila)

Brzina je prednost ! Obavještavamo Vas da smo uspostavili besplatnu uslugu slanja računa u elektroničkom obliku koji Vam omogućuje da račune za usluge TD Brod-plina d.o.o., umjesto u papirnatom obliku kao do sada, šaljemo na Vašu e-mail adresu.

Uz račun u elektroničkom obliku zajedno čuvamo hrvatske šume i okoliš i doprinosimo smanjenju potrošnje papira.

Prednosti primanja računa elektroničkom poštom:

  • osigurana je kontrola dostave računa, praćenje statusa računa (poslani, dostavljeni, nedostavljeni) i jednostavno pretraživanje
  • brže, sigurnije, jednostavnije i jeftinije slanjezaprimanje i čuvanje računa te njihovo prosljeđivanje na plaćanje
  • primatelj računa može isti račun preuzeti neograničen broj puta
  • nema gubljenja računa

Ukoliko želite pristupiti usluzi isto možete na 3 načina:

  1. registrirati se putem naše web stranice na linku: http://www.brod-plin.hr/register/ .
  2. ispuniti i potpisati obrazac Zahtjev za aktiviranje usluge dostave računa putem elektroničke pošte te isti dostaviti na e-mail adresu: racuni@brod-plin.hr
  3. ispuniti i potpisati obrazac Zahtjev za aktiviranje usluge dostave računa putem elektroničke pošte te isti dostaviti osobno na šalteru Brod-plin d.o.o., Trg pobjede 5, Slavonski Brod.

Ovaj način dostave računa dostupan je za sve korisnike, nove i postojeće, bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim osobama, a na osnovu zahtjeva potrošača. Zahtjev možete u svakom trenutku opozvati te se računi ponovno počinju dostavljati u papirnatom obliku.

 

 

Obračun potrošnje

Isporuku prirodnog plina kupcu distributer obavlja kontinuirano u utvrđenim obračunskim razdobljima, pa dužničko-vjerovnički odnos nastaje na kraju obračunskog razdoblja, danom utvrđivanja obračunskih količina potrošenog plina, koji je istovjetan s danom izvršenja obračuna. Brod-plin d.o.o. vrši obračun svaki mjesec za vrijeme potrošnje (jesen /zima/ proljeće) dok se u ljetnom dijelu zbog male potrošnje obračun vrši dvomjesečno 01.07. – 31.08. tekuće godine.

Obračun potrošnje prirodnog plina obavlja se na temelju očitanog stanja brojila. Ako se ne može očitati potrošnja plina tada će se on utvrditi na temelju Općih uvjeta opskrbe plinom NN 50/2018, NN 88/2019, NN 39/2020 čl. 18. st. 3. odobrenom od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije.

Korisnici prirodnog plina su dužni distributeru omogućiti pristup mjernim uređajima koji se nalazi na njihovim nekretninama te ne smiju sprječavati isključenje mjernih uređaja ili drugih uređaja energetskog sustava. (Zakon o tržištu plina NN 18/2018, NN 23/2020 čl. 69. st. 2.)

 

 

 

Plaćanje računa

Račun za utrošeni prirodni plin možete platiti bez naknade izravno na gradskim blagajnama:

GRADSKA BLAGAJNA
Trg Ivane Brlić Mažuranić 7a

Ponedjeljak – Petak 7:30 – 18:30
Subota                       8:00 – 12:00

GRADSKA BLAGAJNA
Ulica Stjepana pl. Horvata (tržnica)

Ponedjeljak – Subota 7:00 – 13:00

Uplatu možete izvršiti putem primljenog računa ili općom uplatnicom pri čemu je bitno naznačiti poziv na broj računa. Uplata koja je nepotpuna ili ne sadrži točne podatke smatra se neipravnom, a obveza nepodmirena.

Račune je potrebno platiti u navedenom roku plaćanja. Nakon isteka datuma dospijeća zaračunava se zakonska zatezna kamata.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Krajnji kupac je dužan redovito uspoređivati obujam isporučenog plina, prikazan i obračunat na računu za isporučeni plin, sa stvarnim stanjem plinomjera. Također ima pravo podnijeti prigovor opskrbljivaču plinom na ispostavljen račun u slučaju razlike obračunatog i stvarnog stanja plinomjera od pet ili više posto za to obračunsko razdoblje (Opći uvjeti opskrbe plinom NN 50/2018NN 88/2019, NN 39/2020 čl. 23. st. 6.).

Prigovori na ispostavljeni račun se prihvaćaju isključivo u pisanom obliku u roku od osam dana od dostave računa, a mogu se podnijeti dostavom na našu adresu: Trg pobjede 5, Slavonski Brod; putem e-mail-a: info@brod-plin.hr ili telefaksom na broj: 035 405 707  (Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, čl. 10.; Opći uvjeti opskrbe plinom NN 50/2018NN 88/2019, NN 39/2020 čl. 24. i 25.).

 

Savjeti za kupce s poteškoćama u podmirenju računa

Vezano za ostvarivanje socijalnih prava, upućujemo Vas na Zakon o socijalnoj skrbi. Sukladno članku 41. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017) (https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi) troškovi stanovanja se odnose na: najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade i pravo priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Slavonski Brod.  Za više informacija, molimo da se obratite Centru za socijalnu skrb koji je nadležan prema mjestu Vašeg prebivališta.

Na našim stranicama možete pronaći informacije za postizanje optimalne potrošnje plina.

 

 

Obavijest potrošačima prirodnog plina – novi obračun potrošnje plina (arhiva – 10.02.2012.)

Poštovani ,

Odredbama Pravilnika o organizaciji tržišta plina (Narodne novine br.126/10 i 128/11) i Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN 43/09) za utvrđivanje i obračun količine plina , iskorištenog kapaciteta , te za izražavanje jediničnih cijena iz područja plina energetski subjekti od 01. siječnja. 2012. godine trebaju koristiti mjernu jedinicu kWh umjesto dosadašnji .
Uslijed toga Brod plin d.o.o. kao i ostali energetski subjekti izvršio je usklađenje svojeg programa obračuna prema gore navedenim izmjenama.

S poštovanjem.

U privitku Obavijesti nalazi se Uputa Ministarstva gospodarstva”Primjena mjerne jedinice kWh od 01. siječnja 2012. u području plina” u kojem je detaljno objašnjen način pretvorbe iz m³ u kWh te izgled Obračuna.