Cjenik nestandardnih usluga – opskrba

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2017-2021]

opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 19. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 50/18) dalje “Opći uvjeti”  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama, ze energetsku djelatnost opskrbe plinom, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge opskrbljivača plinom u obavezi javne usluge.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom Brod-plin d.o.o. u obavezi javne usluge za regulacijske godine 2017.-2021. (u primjeni od 1. siječnja 2017. godine).

Preuzmite: CNU opskrbljivača plinom 2017-2021.pdf

 

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2014-2016]

opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama, ze energetsku djelatnost opskrbe plinom, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge opskrbljivača plinom u obavezi javne usluge.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom Brod-plin d.o.o. u obavezi javne usluge za regulacijske godine 2014-2016. (u primjeni od 15. veljače 2014. godine).

Preuzmite: CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA_OPSKRBA_BP za 2014

 

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2013]

opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost opskrbe plinom , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge opskrbljivača plinom u obavezi javne usluge.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača plinom Brod-plin d.o.o. u obavezi javne usluge za regulacijsku godinu 2013. (u primjeni od 1. siječnja 2013. godine).

Preuzmite: Cjenik NU opskrbljivača plinom BP za 2013.pdf