Informacije za postizanje optimalne potrošnje plina

EFIKASNA UPORABA PLINSKE ENERGIJE

UŠTEDITE NOVAC !

Za grijanje prostorija u domaćinstvu se troši najviše energije – plina te su efikasnim korištenjem moguće i najveće uštede. Zato Vam u nastavku donosimo nekoliko korisnih savjeta o uštedi na računima za plin.

Uštede kod grijanja prostorija moguće je u pravilu ostvariti na tri načina:

 • smanjenjem gubitaka topline iz prostorija;
 • provedbom mjera efikasnog korištenja izvora topline;
 • izborom plinskih naprava s većim stupnjem iskorištenja energije plina.

Ad a) Smanjenje toplinskih gubitaka treba imati u vidu već pri izgradnji objekta; ispravnom izolacijom zidova, podova i stropova, a posebno odabirom kvalitetnih prozora i vrata kroz koje se gubi i više od 25% topline iz prostorija. Stoga treba obratiti pažnju da su:

 • ispravna sva stakla na prozorima i vratima,
 • da je brtvljenje stakala uredno i nepropusno,
 • da okviri prozora i vrata nisu deformirani i dobro naliježu bez zazora,
 • ako prozori imaju rolete, da su kutije za rolete dobro i ispravno zabrtvljene,
 • da se zračenje prostorija, posebno zimi, vrši potpunim otvaranjem svih prozora prostorije ali kratkotrajno (do 3 minute), kako se ne bi ohladili zidovi prostorije, već samo izmijenio istrošeni zrak.

Ad b) Održavanje stalne temperature prostorije ugradnjom uređaja za regulaciju. Da bi se ugodno osjećali u nekoj prostoriji potrebno je održavati određenu temperaturu, koja nije ni preniska ni previsoka. Premda osjećaj ugodnosti može varirati od osobe do osobe, postoje prosječne temperature koje se preporučuju za pojedine prostorije:

 • dnevni boravak 20 °C
 • kuhinja 18 °C
 • kupaonica 23 °C
 • spavaća soba 16°C
 • WC 18 °C
 • hodnici, predvorja 15°C
 • priručna radionica 18°C
 • ostave i stubišta se ne griju.

Svako pregrijavanje prostorija znači veće troškove grijanja jer za svaki °C iznad preporučene temperature troškovi grijanja rastu najmanje 5 %.

Želimo li stvarno racionalno koristili energiju plina, potrebno je:

 • preko noći u svim prostorijama sniziti temperaturu na oko 15 °C,
 • u prostorijama koje se ne koriste stalno ili tijekom zimskih praznika kada je obitelj na zimovanju, treba održavati takvu temperaturu stana, da ne dođe do zamrzavanja instalacija (oko 10 °C).

Kako bi prijenos topline s ogrjevnih tijela na zrak u prostoriji bio što bolji potrebno je:

 • iza ogrjevnog tijela (peći, radijatora), ako je moguće, postaviti toplinsku izolaciju s reflektirajućom površinom
 • izbjeći svako ograđivanje ogrjevnog tijela namještajem, zavjesama i sl.
 • spriječiti gubitak ogrjevnog medija (tople vode iz sustava grijanja i sl.)
 • ogrjevna tijela redovno čistiti od prljavštine jer čiste površine bolje predaju toplinu
 • izbjegavati sušenje rublja na ogrjevnim tijelima.

Plin kao energent ima također svoje specifičnosti, koje osiguravaju njegovu sigurnu i efikasnu uporabu, a to su:

 • osiguranje ispravnog, potpunog izgaranja plina dovođenjem potrebnih količina zraka za izgaranje, te ispravnim odvodom izgorjelih dimnih plinova,
 • pravilna uporaba te ispravno rukovanje plinskim napravama i ložištima.

Neefikasno i neracionalno korištenje i veće troškove pri uporabi plina uzrokuju:

 • trajno držanje upaljenih pripalnih (pilot) plamena na svim vrstama plinskih naprava i ložišta -peći, protočni i kombinirani grijači i dr. (Novi uređaji nemaju pripalni plamen).
 • loša podešenost plinskih plamenika, zbog čega dolazi do neispravnog izgaranja plina i veće potrošnje plina,
 • neispravno odabrani plamenik za određeno ložište i dimovodnu instalaciju,
 • uporaba neispravnih naprava kod kojih je zbog prljavštine došlo do prigušenja dovoda primarnog zraka i zbog toga do nepotpunog izgaranja plina,
 • uporaba plinskih naprava s nataloženim kamencem na izmjenjivaču topline, zbog lošijeg prijelaza topline i veće potrošnje plina,
 • pregrijavanja vode u protočnim grijačima, te njeno ohlađivanje na potrebnu temperaturu dodavanjem hladne vode (uvijek zagrijavati vodu samo do potrebne temperature),
 • nepotrebno istjecanje tople vode, te uporaba slavina bez perlatora, što uzrokuje povećanu potrošnju tople vode,
 • uporaba plinskih naprava za grijanje prostorija bez termostatskog upravljanja (peći,protočni i kombinirani grijači vode i prostorija). Kod uporabe plina za kuhanje na plinskim štednjacima, isti se ne koriste racionalno ukoliko se:
 • drži upaljen plamenik štednjaka, a da se ništa ne kuha,
 • koristi maksimalni plamen kad je jelo već uzavrelo,
 • za kuhanje koriste posude znatno manjeg promjera od promjera plamena na plameniku,
 • plamenik štednjaka upali prije nego što je na štednjak stavljena posuda s jelom za kuhanje,
 • plamen plamenika pusti da obavija posudu izvan dna posude,
 • ako se nakon što jelo zavrije, plamen ne smanji na jačinu, koja omogućava daljnje kuhanje,
 • ako se jela kuhaju u nepokrivenim posudama, jer se tada ne gubi samo toplina, već dotok hladnog zraka uništava vitamine i miris jela,
 • ukoliko se jelo kuha u većoj količini vode od potrebne gustoće, jer isparavanje suvišne vode troši velike količine topline, a dulje kuhanje uništava vitamine i okus jela.

Za racionalno kuhanje jela preporučuje se uporaba tzv. “ekspres lonaca”, čime se štedi i do 50 % energije za kuhanje.

PLINSKI ŠTEDNJAK

Plinski štednjak se nikada ne smije koristiti za grijanje prostora jer je predviđen samo za kraću vremensku uporabu i nema odvoda dimnih plinova!

Ad c) Starije izvedbe plinskih naprava imaju stupanj iskorištenja energije plina oko 75%, novije konstrukcije imaju stupanj iskorištenja oko 93%, a novi kondenzacijski uređaji imaju iskorištenje čak 106% računajući prema donjoj toplinskoj vrijednosti plina. Korištenje starih toplinskih naprava uzrokuje povećanu potrošnju plina u odnosu na kondenzacijsku tehniku. Jednostavno se može izračunati kada je isplativo zamijeniti stare plinske naprave novim uređajima. Upravo se uvode na tržište plinski uređaji sa još većim stupnjem iskorištenja pod nazivom< plinske toplinske pumpe<, iskorištenja od 135% do 140%. Ovi uređaji mogu obavljati funkciju grijanja i hlađenja objekata.

Preporučujemo !

Prije odluke o kupnji ovakvih uređaja obratite se samo specijaliziranim tvrtkama za izbor i izračun isplativosti. Iste Vam mogu ponuditi ugradnju uređaja, puštanje u pogon i održavanje, te garanciju po sistemu “ključ u ruke”.

Dodatni savjeti za smanjenje potrošnje plina

◊ Kuhajte smanjenim plamenom,

◊ Održavajte plinske uređaje, te odzračujte radijatore jer time povećavate učinkovitost grijanja u vlastitom domu,

◊ Pozovite instalatera da provjeri plamenik. Zaprljan plamenik dovodi do manje efikasnog rada cijelog sustava,

◊ Pozovite instalatera da provjeri jesu li izmjenjivači topline čisti od kamenca (kamenac smanjuje prolaz topline),

◊ Pazite da je grijač u bojleru čist i da nema nataložen sloj kamenca. Kamenac sprječava prijelaz topline s grijača na vodu, te se tako nepotrebno troši energija.