Postupak u slučaju prijave smetnji

POSTUPAK PRILIKOM POJAVE MIRISA PLINA

Treba znati da plin mora imati upozoravajući neugodni miris, kako bi ga korisnik mogao osjetiti kod nekontroliranog izlaženja. Taj miris mora biti dovoljno intenzivan, kako bi ga mogla osjetiti osoba s prosječnim osjetom njuha, već kod 1/5 donje granice eksplozivnosti, što omogućuje, da se bez panike poduzmu odgovarajuće mjere opreza, a koje prema Tehničkom propisu HSUP – P 600, uključuju slijedeće postupke:

Ukoliko se miris plina pojavi u zatvorenom prostoru:

 • Odmah ugasiti sve plamene!
 • Odmah otvoriti sve prozore i vrata!
 • Odmah zatvoriti zapor plinomjera ili glavni zapor u ormariću ili podrumu!
 • U prostorije u kojima se osjeća miris plina, ne ulaziti s otvorenim plamenom, svjetlom ili zapaljenom cigaretom!
 • Ne paliti šibicu ili upaljač!
 • Ne uključivati električnu sklopku!
 • Ne izvlačiti električni utikač!
 • Ne uključivati električna zvonca ili pozivati liftove!
 • Ne pušiti!
 • Nakon zatvaranja glavnog zapora – provjeriti jesu li sve plinske armature zatvorene, a otvorene treba zatvoriti!
 • Svjetlo se smije paliti tek tada, kada se više ne osjeća miris plina!
 • Ne smijemo se pouzdati samo u vlastito osjetilo mirisa, već pozvati i druge osobe!
 • Nakon što su zatvorene sve plinske armature, treba odmah obavijestiti distributera plina. Distributeru plina treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina, za koju se ne može pronaći uzrok!
 • Ukoliko miris plina dolazi iz prostora (zaključani stan) koji do daljnjega nisu pristupačni, tada treba odmah obavijestiti policiju i vatrogasce, koji imaju pravo ulaženja; istovremeno obavijestiti i distributera plina!
 • Ako se pretpostavlja izlaženje plina u podrumu, tada podrum treba dobro prozračiti, i obavijestiti sve ukućane, a istovremeno i distributera plina!
 • Smetnje ili štete na plinskoj instalaciji nitko ne smije otklanjati sam! Takve zahvate smiju obavljati samo stručne osobe, a to su ovlašteni stručnjaci distributera plina, ili ovlaštenog plinoinstalatera!
 • Mjesto oštećenja treba učiniti pristupačnim!

U slučaju, kada je došlo do velikog kvara na plinskoj instalaciji ili plinskim napravama gdje izlaze velike količine plina, kada se čuje zvuk – šum izlazećeg plina te izrazito jak miris, tada treba hitno zatvoriti zapor ispred plinomjera tj. glavni zapor. Treba brzo napustiti zgradu, bez aktiviranja bilo kakvih električnih uređaja (rasvjeta, lift), te obavijestiti ostale stanare, ali ne upotrebom el.zvonca, već kucanjem na vrata, ili telefonom – ali izvan ugrožene zgrade. Također treba obavijestiti distributera plina, a po potrebi i policiju.

Ukoliko se prilikom istjecanja plin zapali na plinskoj instalaciji (cijevi ili nekom spoju), tada se on gasi zatvaranjem zapora-slavine ispred mjesta izlaska, a ne vodom ili vatrogasnim aparatom, jer izlazeći, nezapaljeni plin se može nakupiti u objektu u tolikoj količini, da i zbog najmanjeg plamena, iskre ili vrućeg predmeta, može eksplodirati takvom snagom koja može srušiti objekt ili kuću, te uz veliku materijalnu štetu izazvati i ljudske žrtve.

Ako se zbog istjecanja, plin zapali na otvorenom prostoru – ulici, ne treba ga gasiti već samo paziti da se požar ne proširi, te sačekati dolazak vatrogasaca i policije.

Kontrolirani požar plina je sigurniji nego istjecanje nezapaljenog plina!

Prilikom pojave mirisa plina na otvorenom, u slobodnoj atmosferi treba:

 • ukoliko je poznato, da tim dijelom dvorišta prolazi plinovod prema drugim dvorišnim objektima, odmah ga zatvoriti predvi-đenim zaporom.
 • ako je propuštanje plina primijećeno na ulici, tada treba upozoriti na to prolaznike, te hitno obavijestiti policiju i distributera plina.
 • obavijestiti stanare okolnih objekata da zatvore prozore i vrata!
 • spriječiti uporabu otvorenog plamena, ne pušiti, ne koristiti upaljače ni žigice, te spriječiti prolaz motornih vozila!
 • ako se zbog istjecanja, plin zapali na otvorenom prostoru – ulici, ne treba ga gasiti već samo paziti da se požar ne proširi, te sačekati dolazak vatrogasaca i policije

SMETNJE NA TROŠILIMA

Ukoliko se pojave smetnje na vašem plinskom trošilu kontaktirajte ovlaštenog plinoinstalatera ili servisera plinskih trošila kako bi detektirao smetnju ili kvar .

Ukoliko serviser ili plinoinstalater detektiraju nestanak plina u kućnom priključku nazovite dežurnu službu.

Ovlaštene plinoinstalatere možete vidjeti na našim stranicama ovdje .