Promjena vlasništva

Prijava promjene vlasništva

Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline, krajnji kupac dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom (zahtjev za promjenu statusa potrošača) uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline (čl. 10. Općih uvjeta opskrbe plinom NN 50/2018, NN 88/2019, NN 39/2020.

Zahtjevi za promjenu vlasništva se mogu podnijeti:

 • osobno na našu adresu Trg pobjede 5, Slavonski Brod svakim radnim danom od 7 do 15 sati
 • putem e-mail adrese obracun@brod-plin.hr

POTREBNA DOKUMENTACIJA

FIZIČKA OSOBA

 • VLASNIK NEKRETNINE
  • preslika osobne iskaznice (vlasnika nekretnine)
  • dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine, ne stariji od 6 mjeseci (npr. vlasnički list, ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i sl.)
 • KORISNIK NEKRETNINE
  • preslika osobne iskaznice (vlasnika nekretnine)
  • dokaz o korištenju građevine (npr. ugovor o najmu)

PRAVNA OSOBA

 • TVRTKA
  • preslika osobne iskaznice (vlasnika nekretnine)
  • ovlaštena osoba s pečatom uz dokaz o vlasništvu/korisništvu + rješenje o registraciji kod Trgovačkog suda
 • OBRT
  • preslika osobne iskaznice (vlasnika nekretnine)
  • ovlaštena osoba s pečatom uz dokaz o vlasništvu/korisništvu + rješenje o upisu obrta u obrtni registar

Za više informacija možete se informirati na sljedeće telefonske brojeve:
– 035 405 711    (7-15h)
– 035 405 720    (7-15h)