Reklamacija očitanja plinomjera

Poštovani krajnji kupci,

Sukladno članku 25. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) :
Krajnji kupac može od opskrbljivača zatražiti provjeru izvršenog obračuna isporučenog plina u roku od pet dana od dana zaprimanja računa, što se smatra kontrolnim obračunom, te se u slučaju korištenja opskrbe u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom. Ovaj zahtjev ujedno se smatra i zahtjevom za ispravak računa, a ako je bio opravdan, opskrbljivač neće naplatiti izradu kontrolnog obračuna isporučenog plina.
Opskrbljivač plinom dužan je, u slučaju opravdanosti prethodno navedenog zahtjeva izvršiti ispravak računa i dostaviti ga krajnjem kupcu u roku deset dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Vaš zahtjev u svrhu provjere izvršenog obračuna možete poslati putem dolje dostupnog Web sučelja.
Unosom traženih podataka u interaktivnim poljima koja se nalaze ispod ovog teksta možete smatrat će se zahtjevom za provjeru izvršenog obračuna, ako se utvrdi pogreška te će se u slučaju opravdanosti  izvršiti ispravak računa . Nakon što ispunite interaktivna polja  zaprimit ćete potvrdu o predanoj reklamaciji u kojem će biti navedeni Vaši podaci koje ste nam ostavili. Nakon što zaprimite potvrdu, očekujte naš odgovor.

Napomena:

Sukladno Odluci o načinu utvrđivanja stanja plinomjera na distributivnom području Brod-plin d.o.o. , ukoliko operator distribucijskog sustava raspolaže očitanim stanjem plinomjera od strane osobe ovlaštene od strane istog za očitanje i javljenim stanjem od strane krajnjeg korisnika unutar vremenskog intervala navedenog ovdje , postupit će se na način kako slijedi:

  • U slučaju da je javljeno stanje i očitano stanje plinomjera unutar 5 % razlike, ODS će uvažiti očitano stanje plinomjera od strane osobe ovlaštene od strane ODS-a za očitanje.
  • U slučaju da se javljeno stanje i očitano stanje plinomjera razlikuju u više od 5 %, ODS će izvršiti provjeru i na osnovu iste ima pravo odabrati koje će stanje plinomjera uvažiti.