Racionalno korištenje toplinske energije

Racionalnim korištenjem toplinske energije znatno se mogu smanjiti mjesečni računi za grijanje. Stoga želimo upoznati stambene potrošače s mjerama koje učinkovito pridonose smanjenju potrošnje toplinske energije: toplinska izolacija zgrade i zamjena postojeće dotrajale stolarije. Izvedbom toplinskih fasada i ugradnjom nove stolarije s kvalitetnim izo-staklima smanjiti će se potrošnja toplinske energije za 40 posto i više. Preporuka je suvlasnicima zgrada da u dogovoru s upraviteljima iskoriste povoljne kredite za ovu namjenu i toplinski izoliraju svoje objekte. Većinu novca za otplatu ovog kredita potrošači-suvlasnici zgrade osigurat će od uštede u troškovima grijanja. Toplina se predaje prostorima kojima grijanje nije potrebno (stubišta i zajedničke prostorije) i na taj se način povećava potrošnja toplinske energije u zgradi.

Zajedničke unutarnje instlalacije grijanja i potrošne tople vode koji prolaze kroz negrijane prostore (podrum, stubište, hodnik, tavan) potrebno je toplinski izolirati kako bi se smanjili gubici. Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila. U svakoj prostoriji stana termostatski radijatorski ventil može se namjestiti na položaj koji odgovara željenoj temperaturi u prostoriji. Osjetnik u ventilu registrira višak topline u prostoriji (ako je temperatura tople vode u radijatoru viša od potrebne ili od topline sunčeva zračenja, rasvjete, kuhanja i dr.) i pritvaranjem ventila smanjuje protok tople vode kroz radijatore tako da se održava namještena temperatura. Tako se može znatno smanjiti potrošnja toplinske energije uz zadržavanje iste ugode grijanja. Ne pregrijavati stanove. Projektirana temperatura u većini grijanih prostorija je 20 °C. Provjerite termometrom kolika je temperatura u vašem stanu. Pomoću ventila na radijatorima podesite željenu temperaturu u svakoj prostoriji (nije posvuda potrebna ista temperatura).

Za svaki stupanj iznad projektirane temperature utroši se oko 6 % više energije. Ako ste nekoliko dana, ili duže, odsutni iz stana, namjestite termostatski radijatorski ventil (ako ste ga ugradili) na položaj “zaštita od smrzavanja” i grijanje će se uključivati samo ako postoji opasnost od smrzavanja. Ako ste odsutni tijekom većeg dijela dana iz stana, termostatski ventil prigušite i namjestite na položaj na koji će održavati temperaturu u prostoriji u kojoj najviše boravite 2 do 3 °C nižom od uobičajene ( nakon povratka u stan vratite ventil u normalni položaj i temperatura će ubrzo dostići željenu vrijednost).

Hidrauličko uravnoteženje (balansiranje) instalacije grijanja u zgradi. U praksi se najčešće događa da instalacije grijanja po zgradama nisu izbalansirane tako da je protok medija kroz vertikale i ogrijevna tijela koja su bliže toplinskoj stanici veći od projektiranog pa se ti prostori nepotrebno pregrijavaju, dok istodobno prostori koji su dalje i nalaze se u hidraulički nepovoljnijem polažaju ne dobivaju dovoljnu količinu topline te stoga imaju temperature niže od projektiranih.

Zbog nekoliko stanova u nepovoljnijem položaju pregrijava se gotovo cijela zgrada, u pregrijanim stanovima otvaraju se prozori umjesto da se priguši radijatorski ventil i tako regulira temperatura u prostoriji. Sve to ima za posljedicu veću potrošnju toplinske energije, što znači i veće iznose na računima za grijanje. Stoga preporučujemo ovlaštenim predstavnicima suvlasnika zgrada da se raspitaju o balansiranju instalacije grijanja u zgradi.

Provjera otvora i reški na prozorima i vratima u stanu. Otvori i reške na prozorima i vratima koji nisu zabrtvljeni mogu prouzročiti velike gubitke toplinske energije te ih stoga, ako postoje, treba zabrtviti.

Redovito i intenzivno prozračivanje prostorije. Prozračujte sa širom otvorenim prozorima ali ne duže od 10 do 15 minuta. Tako će se sačuvati toplina akumulirana u zidovima i namještaju te će nakon provjetravanja vaš stan uskoro biti topao kao prije. Nikako nije preporučljivo reguliranje temperature prostorije otvaranjem prozora.

Radijatori ne smiju biti zaklonjeni (zavjesama, namještajem, rubljem i sl.). Pokriven i zaklonjen radijator zapravo je izoliran i nema potrebnog učinka. Sušenjem rublja na radijatoru praktički prekidate grijanje.

Individualno mjerenje po stanu. Isporučena toplinska energija svakoj zgradi registrira se na zajedničkom mjerilu u podstanici i dijeli se na sve potrošače prema površini stana. Taj princip ne stimulira štedljive potrošače, već svi plaćaju jednako.

Za individualno mjerenje po stanu moguća je ugradnja elektronskih razdjelnika po ogrijevnim tijelima ( radijatorima). Razdjelnici se moraju ugraditi na ogrijevna tijela u svim stanovima koji su priključeni na isto mjerno mjesto. Uz ugradnju razdjelnika obavezno se ugrađuju i termostastski radijatorski ventili. Troškove ugradnje snose vlasnici stanova. Na temelju dosadašnjih iskustava, nakon ugradnje razdjelnika, potrošnja toplinske energije se smanjuje za 15 do 20 % što se odražava na smanjenje računa. Ovaj sustav omogućava individualnu kontrolu potrošnje toplinske energije. Ukoliko želite ugradnju sustava pojedinačnog mjerenja, preko predstavnika suvlasnika potaknite postupak ugradnje.

Za sve gore navedeno, stručni djelatnici Brod-plina d.o.o. pomoći će prijedlozima i savjetima u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti.