Toplinski sustav

Toplinski sustav Brod-plina d.o.o.

Kotlovnica u naselju Slavonija 1

Brod-plin d.o.o. je započeo sa obavljanjem energetskih djelatnosti proizvodnjom, distribucijom i opskrbom toplinske energije 2006. godine kada su od prijašnjeg distributera Toplina d.o.o. odlukom Grada preuzeli 7 kotlovnica u Naselju A.Hebrang, te kotlovnice na Trgu I.B.Mažuranić, u Ulici N.Zrinskog, te u Ulici M.Gupca. Gore navedene kotlovnice koristile su kao energent tekuće gorivo (lož ulje-ekstra lako, mazut), osim kotlovnica na Hebrangu koje su kao gorivo koristile plin. U narednoj 2007. godini, Brod-plin d.o.o. je preuzeo kotlovnicu u Ulici P.Krešimira IV (2,4,6), u Badalićevoj ulici 1,2, te u Naselju Lutvinka, a koje su također kao energent koristile tekuće gorivo. Obzirom da je distributer prema zakonskim propisima koji reguliraju obavljanje energetskih djelatnosti dužan svojim kupcima osigurati sigurnu i pouzdanu isporuku toplinske energije, te da energent koji su većina kotlovnica koristile više nije mogao ispunjavati kriterije vezane za zaštitu okoliša, kao i radi podataka da je iskoristivost tih kotlovnica bila od 60-70%, Brod-plin d.o.o. je nakon preuzimanja svake kotlovnice krenuo u zamjenu tih starih i dotrajalih postrojenja novim i modernijim kotlovnicama koje kao energent koriste prirodni plin, a koji je daleko ekološki prihvatljiviji nego prijašnji energent.

Alternativni izvori energije

Solarni kolektori u Naselju A.Hebrang

Ugradnja solarnih kolektora za pripremu sanitarne tople vode je bio pilot-projekt koji je jedan od prvih takvog tipa u Hrvatskoj, a koji je započet još u 2007. godini. Iz tog projekta vidi se da Brod-plin d.o.o. razmišlja uvijek o uštedi energije, ali opet ne na štetu svojih korisnika, nego primjenom novih metoda koristeći alternativne izvore energije, štiteći okoliš, u ovom slučaju se radi o sunčevoj svjetlosti. Ukupna investicija ugradnje solarnih kolektora isplatiti će se kroz uštedu plina u predviđenom roku od 6-7 godina. Obzirom da su ugradnjom solarnih kolektora postignuti pozitivni rezultati nastavljeno je sa ugradnjom istih i u 2008. godini, ali kao dijela postrojenja koji se sastoji još i od modularnih plinskih apsorpcijskih dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju, plinskih kondenzacijskih kotlova za vanjsku ugradnju, bivalentnih spremnika sanitarne vode i nove pumpne stanice, a koji zajedno čine jednu cjelinu. Naime, solarni kolektori opskrbljuju objekt toplinskom energijom za pripremu tople vode, a u slučajevima kada to zbog vremenskih uvjeta nije moguće, sustav za potrošnu toplu vodu napaja se iz novih plinskih grijućih kondenzacijskih modula i kondenzacijskih plinskih apsorpcijskih dizalica topline za vanjsku montažu, a na koji način dolazi do uštede plina. Dodjela subvencija od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost govori u prilog tome da je i Fond prepoznao nastojanja Brod-plina d.o.o. da svojim korisnicima osigura urednu i sigurnu isporuku toplinske energije kroz nove metode korištenja različitih dostupnih izvora energije, ali i zamjenom starih sa novim, ekološki prihvatljivim postrojenjima na prirodni plin. Ovime je Brod-plin d.o.o. još jednom dokazao da se brine o zaštiti okoliša, a time i građana u našem gradu.