WEB obrazac za prijavu stanja brojila

Stanja brojila prihvaćamo isključivo za vrijeme kvartalnog očitanja. Kvartalno očitanje se vrši prema rasporedu na našoj mrežnoj stranici.

Za prijavu stanja plinskih brojila molim da popunite sljedeći obrazac sa vašim korisničkim podacima.
Serijski broj brojila je broj koji možete pronaći najčešće desno od brojčanika.