Zaštita osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka
Brod-plin d.o.o.:

adresa: Trg pobjede 5, Slavonski Brod
e-mail: sluzbenik@brod-plin.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

 

Zakoni i propisi

1. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
(Narodne novine br.: 42 od 09.05.2018.),

2. Uredba (EU) 2016679 Eurposkog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka

 

Interni akti

1. Politika zaštite osobnih podataka

2. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava ispitanika