Cjenik nestandardnih usluga – distribucija

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2017-2021]

operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 19. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 50/18) dalje “Opći uvjeti”  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost distribucije plina, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (u primjeni od 1. siječnja 2017. godine).

Preuzmite: Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava 2017.-2021.pdf

 

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2014-2016]

operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama, ze energetsku djelatnost distribucije plina , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsko razdoblje 2014.-2016. (u primjeni od 15. veljače 2014. godine).

Preuzmite: CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA_DISTRIBUCIJA_BP za 2014.pdf

 

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA  [RG_2013]

operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost distribucije plina , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsku godinu 2013. (u primjeni od 01. siječnja 2013. godine).

Preuzmite: Cjenik NU operatora distribucijskog sustava BP za 2013.pdf