Kvaliteta plina 2022

2022.

Izvješće o kvaliteti plina za 2022. godinu

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF]88/1939/20100/21)

2.IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

 

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF]88/1936/20100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF]88/19 , 36/20100/21) Brod-plin – distribucija plina d.o.o.Slavonski Brod u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:

 

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:

Mjesec

I polumjesečna II polumjesečna Cijeli mjesec
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

 

Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Brod-plin-a:

Priključenik na TS Šifra priključka Naziv priključka
BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD 861 Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod
BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD 787 Strizivojna – 3 bar – Vrpolje

Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:

Mjesec Srednje dnevne vrijednosti
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

 

Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama

Hidraulička cjelina Oznaka mjesta uzorkovanja
primarna sekundarna
MRČ/MRS Kutina – MRS Slavonski Brod (stream 3) 008-3
MRS Vinkovci stream 1 013-1

 

UTVRĐENA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2022.godini

Godina 2022.
Mjesec
Ulazi u distributivni sustav
Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod Strizivojna – 3 bar – Vrpolje
kWh/m3 MJ/m3 kWh/m3 MJ/m3
1_Siječanj 9,675605 34,832 9,656901 34,765
2_Siječanj 9,628041 34,661 9,606522 34,583
1_Veljača 9,714223 34,971 9,71639 34,979
2_Veljača 9,701123 34,924 9,720581 34,994
1_Ožujak 9,698779 34,916 9,701976 34,927
2_Ožujak 9,493748 34,177 9,597971 34,553
1_Travanj 9,486556 34,152 9,561116 34,42
2_Travanj 9,469796 34,091 9,519133 34,269
1_Svibanj 9,3951 33,822 9,404037 33,855
2_Svibanj 9,421671 33,918 9,41355 33,889
1_Lipanj 9,399353 33,838 9,407917 33,869
2_Lipanj 9,400951 33,843 9,417727 33,904
1_Srpanj 9,391678 33,81 9,395362 33,823
2_Srpanj 9,400951 33,843 9,417727 33,904
1_Kolovoz 9,548619 34,375 9,524746 34,289
2_Kolovoz 9,589851 34,523 9,579616 34,487
1_Rujan 9,451746 34,026 9,511595 34,242
2_Rujan 9,439229 33,981 9,439372 33,982
1_Listopad 11,079804 39,887 11,093886 39,938
2_Listopad 11,140379 40,105 11,149111 40,137
1_Studeni 11,133542 40,081 11,140801 40,107
2_Studeni 11,163433 40,188 11,23507 40,446
1_Prosinac 11,226716 40,416 11,230481 40,43
2_Prosinac 11,194527 40,3 11,220568 40,394

 

Pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2022.godini

Godina 2022.
Mjesec
Ulazi u distributivni sustav
Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod Strizivojna – 3 bar – Vrpolje
kWh/m3 MJ/m3 kWh/m3 MJ/m3
Siječanj 9,649418 34,738 9,629559 34,666
Veljača 9,708427 34,95 9,718236 34,986
Ožujak 9,61799 34,625 9,661116 34,78
Travanj 9,479194 34,125 9,542552 34,353
Svibanj 9,407181 33,866 9,40799 33,869
Lipanj 9,400396 33,841 9,412719 33,886
Srpanj 9,439119 33,981 9,433793 33,962
Kolovoz 9,57221 34,46 9,555782 34,401
Rujan 9,443414 33,996 9,456807 34,045
Listopad 11,117588 40,023 11,120709 40,035
Studeni 11,152089 40,148 11,196879 40,309
Prosinac 11,210865 40,359 11,225341 40,411

 

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/1888/19 , 36/20100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA:

Grafički pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2022.godini

Grafički pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2022.godini