OBAVIJEST KUPCIMA TOPLINSKE ENERGIJE

OBAVIJEST KUPCIMA TOPLINSKE ENERGIJE

Poštovani!

U Narodnim novinama br. 136/2011 godine od 28.11.2011.godine objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

Prema gore navedenim izmjenama i dopunama pravilnika izmijenjen je članak 12. istog, prema kojem se toplinska energija evidentirana na zajedničkom mjerilu u slučaju kada svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu na zajedničkom mjerilu nisu ugradili uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, raspodjeljuje putem formule:

Essbr = Ezj x (Pssbr/Pssuc) x (1+UST/100)

Essr = Ezj – Essbr

Novina je uvođenje faktora uštede UST=25 % koji se temelji na empirijskim podacima o prosječnim uštedama korisnika uređaja u Republici Hrvatskoj u posljednje dvije godine, a koje su minimalno 25 %. Početni faktor uštede će se usklađivati jednom godišnje na temelju stvarno izmjerene uštede predmetne stambene zgrade. Uskladu veličine UST obavlja predstavnik suvlasnika, odnosno od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba. Distributer je obavezan prethodno dostaviti podatke o potrošnji zajedničkog mjerila toplinske energije za tekuću i prethodnu ogrjevnu sezonu.

S poštovanjem,

BROD-PLIN D.O.O.

Preuzmite: NN136izmjene_i_dopune_Pravilnika

Leave Comment