CIJENA PLINA ZA T.G. PODUZETNIŠTVO (TM2) (8)

LIPANJ 2012

Poštovani korisnici tarifne grupe poduzetništvo,

Obavještavamo Vas da je Vlada RH, na temelju ovlaštenja iz Zakona o energiji (članak 28. st. 2.), 27.travnja 2012. godine, donijela Odluku o visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnim plinom,bez visine tarifnih stavki (N.N. 49/2012.). U Odluci o visini tarifnih stavki, u prilogu 1. distribucija za TG Poduzetništvo (TG2) Brod-plin-u d.o.o. propisane su sljedeće tarifne stavke (bez PDV-a):

Tarifna stavka 1 (Ts1) ………. ……. 0,031315 kn/kWh
Tarifna stavka 2 (Ts2) …………… 16,50 kn/mjesec

Gornjom Odlukom Vlada RH je osim cijene za potrošenu energiju iz plina, suglasno Tarifnom sustavu, propisala i cijenu za fiksnu mjesečnu naknadu (neovisno o količini potrošenoga plina). Iznos fiksne mjesečne naknade (Ts2)

Ukupna cijena sastoji se od dobavne cijeneP (kn/kWh) = 0,369303 kn,(3,42 kn/m3) korigirane za izmjerenu ogrjevnu vrijednost prirodnog plina, te stavke za distribuciju, skladištenje i transport plina, opskrbu i mjesečne novčane obaveze.

Slijedom navedenog cijena za mjesec lipanj 2012 za kupce iz TG Poduzetništvo iznositi će 4,08 kn/m3 (bez PDV-a) korigirana za ogrjevnu vrijednost.

Napomena:
Razlika ogrjevne vrijednosti obračunava se prema Ugovoru o prodaji plina koji je BROD-PLIN d.o.o. zaključio s dobavljačem plina PRIRODNI PLIN d.o.o. , kada se izmjerena donja ogrjevna vrijednost isporučenog plina u obračunskom razdoblju razlikuje od propisane standardne ogrjevne vrijednosti (33,33835 MJ/m3) .

Leave Comment