ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI DISTRIBUCIJE PLINA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2016.

TARIFNE STAVKE ZA DISTRIBUCIJU PLINA

Poštovani,
Na temelju Zakona o tržištu plina i Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina Hrvatska energetska regulatorna agencija- HERA donijela je Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine br. 158/13), a stupila je na snagu 01.siječnja 2014. godine.
Navedenom Metodologijom određeni su iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za prvo regulacijsko razdoblje 2014.-2016. Važna novina je da se krajnji kupci razvrstavaju u 12 tarifnih modela – TM ovisno o potrošnji plina u prethodnoj godini.Sukladno navedenoj Odluci na distribucijskom području energetskog subjekta Brod-plin d.o.o. novi iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina u kn/kWh (bez PDV-a) za tarifne modele u kojima su razvrstani krajnji kupci iznose sukladno tablici (gore)

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

S poštovanjem,

BROD-PLIN d.o.o.

Leave Comment