OBAVIJEST O PLANIRANOM PREKIDU FIKSNIH TELEFONSKIH LINIJA

Krajnjim kupcima i poslovnim partnerima

Poštovani ,
Obaviještavamo Vas da će zbog planirane nadogradnje telefonskih usluga, fiksni telefoni tvrtke Brod-plin d.o.o biti izvan funkcije od 12.00 sati dana 22.07.2016 godine (petak) .
Od 25.07.2016 godine redovne telefonske linije trebale bi biti u funkciji.
Dežurni telefoni službe distribucije prirodnog plina i službe toplinarstva objavljeni na našim stranicama su u funkciji i dostupni tijekom 24 sata.
Brod-plin d.o.o.

Leave Comment