ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE 1.8. – 31.12.2018.; 1.1. – 31.3.2019.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 17. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. lipnja 2018. godine donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. KOLOVOZA DO 31. PROSINCA 2018. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2019.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. kolovoza 2018. godine do 31. ožujka 2019. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Referentna cijena plina za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. godine iznosi 0,1809 kn/kWh, pri čemu cijena nabave plina iznosi 0,1407 kn/kWh, a premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosi 0,0402 kn/kWh.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2018. godine.

 

Preuzmite: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_60_1259.html

Leave Comment