OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI_RADOVI NA ZAMJENI DOTRAJALIH TOPLOVODA NASELJA SLAVONIJA I i II

Poštovani,

Ovim putem obaviještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da je u Elektroničkom oglasniku javne nabave – EOJN dana 01.travnja 2019.godine objavljena Obavijest o nadmetanju naručitelja Brod-plin d.o.o. za predmet nabave Radovi na zamjeni dotrajalih toplovoda Naselje Slavonija I i II pod brojem: 2019/S 0F5-0012139.

Poveznica za navedenu obavijest u EOJN je https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Informacije o nabavi:

ITU – Toplovodi za naselja Slavonija I i Slavonija II – projekt zamjene dotrajalih toplovoda

Kod poziva: KK.04.2.3.01

Verzija poziva: 1

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela – strateški projekt

Status: Otvoren

Datum objave: 27.03.2019 12:34:32

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 28.03.2019 13:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 26.04.2019 23:00:00

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

S poštovanjem,

Leave Comment