PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE: PUNIONICA PRIRODNOG PLINA – GRAĐEVINSKI RADOVI

PREDMET: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Punionica prirodnog plina – Građevinski radovi

  • poziv, dostavlja se

Poštovani,

Brod-plin d.o.o. priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti Punionica prirodnog plina – Građevinski radovi.

Prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi na internetskim stranicama Brod-plin d.o.o. http://www.brod-plin.hr  objavljujemo ovaj poziv na prethodno savjetovanje, a sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) u EOJN RH izvršena je objava u svrhu prethodnog savjetovanja sa svim pripadajućim dokumentima (datum objave 03.02.2020.godine).

Ovim putem molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do 10. veljače 2020. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@brod-plin.hr.

Također, sve zainteresirane gospodarske subjekte pozivamo na sastanak koji će se održati dana 06.02.2020.godine s početkom u 13,00 sati na adresi Trg pobjede 5, gdje će biti dostupna i projektna dokumentacija na uvid.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit će se sve primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i ne prihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti.

S poštovanjem,

Leave Comment