Priključenja na plinski distribucijski sustav uz novonastalu situaciju s COVID-19

Kako se priključiti na plinski distribucijski sustav nakon zatvaranja prostora Brod-plina d.o.o. za poslovanje sa strankama?

S ciljem suzbijanja širenja bolesti uzrokovane koronavirusom – COVID-19, Brod-plin d.o.o. je od 24.03.2020. godine do daljnjega zatvorio sve prostore u kojima se obavlja poslovanje sa strankama.

Zahtjeve za plinski priključak Brod-plin d.o.o. će zaprimati elektronskim putem, tj. putem e-maila: prikljucak@brod-plin.hr

Za otvaranje zahtjeva za plinski priključak potrebni su sljedeći podaci:

  • Građevinska dozvola i/ili Rješenje o uvjetima građenja i/ili Rješenje o izvedenom stanju-legalizacija i/ili Uvjerenje o vremenu gradnje  iz katastra (za nekretnine koje su snimljene do 1968. godine uz uvjet da postojeće stanje na terenu odgovara snimci (skenirana verzija)
  • Vlasnički list vašeg objekta (izvod sa web stranica državne geodetske uprave, link: oss.uredjenazemlja.hr)
  • Izvod iz katastarskog plana ne stariji od 6 mjeseci (izvod sa web stranica državne geodetske uprave, link: oss.uredjenazemlja.hr)
  • Obrazac za prikupljanje osobnih podataka e-putem (popunjava podnositelj zahtjeva, potpisuje i šalje skeniranu verziju)

Nakon dostavljanja gore navedenih podataka na e-mail: prikljucak@brod-plin.hr , Brod-plin d.o.o. će pokrenuti postupak priključenja na plinski distribucijski sustav te će Vas o svim daljnjim koracima priključenja obavještavati elektronskim ili telefonskim putem.

Po primitku zahjteva prvotno se utvrđuju energetski uvjeti priključenja. Energetskim uvjetima priključenja na distribucijski sustav utvrđuje se mogućnost priključenja građevine na distribucijski sustav, tehnički uvjeti priključenja, te uvjeti korištenja distribucijskog sustava. Nakon utvrđivanja energetskih uvjeta priključenja isti se dostavljaju podnositelju zahtjeva.

Na osnovu energetskih uvjeta priključenja potrebno je izraditi strojarski projekt plinske instalacije te dostaviti prema Brod-plin d.o.o nakon koje se izdaje Energetska suglasnost. Distributer je dužan odlučiti o izdavanju energetske suglasnosti i dostaviti je podnositelju zahtjeva u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Energetskom suglasnošću za priključenje na distribucijski sustav određuju se zajamčeni uvjeti pristupa distribucijskom sustavu za pojedino obračunsko mjerno mjesto. Zahtjev za izdavanje energetske suglasnosti podnosi investitor priključka ili ovlaštenik.

Za priključenje na plinsku mrežu potrebno je podnijeti molbu za priključenje. Nakon izrade troškovnika i potpisa Ugovora može se započeti izrada kućnog priključka od glavnog voda do vašeg doma. Isti obavljaju ovlašteni izvoditelji radova. Za izvedbu kućne instalacije potrebno je izraditi glavni projekt unutrašnje plinske instalacije prema kojemu će izvoditelji radova-plinoinstalateri izvesti instalaciju. Poslije obavljenih radova, a prije puštanja plina, izvođač radova-plinoinstalater je dužan podnijeti Prijavu pliske instalacije u Brod-plin d.o.o. nakon čega će djelatnici Brod-plina d.o.o. izvršiti ispitivanje plinske instalacije na ispravnost i nepropusnost, te ukoliko su radovi izvedeni sukladno projektu plinske instalacije, pravilima struke i tehničkoj regulativi, montirati plinomjer.

Detaljnije odredbe o uvjetima priključenja i energetskoj suglasnosti sadržane su u Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19)

Informacije o izvođenju priključka na plinski distribucijski sustav možete dobiti:

  • putem e-mail adrese: prikljucak@brod-plin.hr
  • putem telefonskih brojeva: 035 405 709; 035 405 706   (radnim danom od 7 do 15h)

Leave Comment