CIJENA TOPLINSKE ENERGIJE NA TOPLINSKIM SUSTAVIMA OD 01.04.2022. GODINE

Ovim putem obavještavamo sve naše krajnje kupce toplinske energije budući da je došlo do promjene cijene energenta za proizvodnju toplinske energije (prirodni plin), a u skladu sa Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/2014), te uz suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, od obračuna za travanj 2022. godine u svim toplinskim sustavima primjenjivat će se novi iznosi tarifnih stavki za energiju za obje tarifne grupe Tg1-Kućanstvo i Tg2 – Industrija i poslovni potrošači (prikaz u tablici).

Promjena se odnosi na iznos tarifne stavke „Energija (kn/kWh)“ i to sa dosadašnje ukupne cijene za energiju za Tg1-Kućanstvo od 0,2832 kn/kWh na novi iznos od 0,3456 kn/kWh te za Tg2-Industrija i poslovni potrošači od 0,3150 kn/kWh na novi iznos od 0,3994 kn/kWh za sve toplinske sustave.

S poštovanjem,

Leave Comment