Obavijest o kvartalnom očitanju plinskih brojila (30.03.2023.-03.04.2023.)

Poštovani krajnji kupci kategorije kućanstvo,

Obavještavamo Vas da će Brod-plin d.o.o. u periodu od 30.03.2023. do 03.04.2023. godine obavljati redovno kvartalno očitanje plinskih brojila krajnjih kupaca kategorije kućanstvo. Kako bi očitanje prošlo nesmetano i što točnije, molimo sve krajnje kupce plina da omoguće pristup plinskom brojilu.

U slučaju da ovlašteni djelatnik ne zatekne nikoga na adresi ili nema mogućnost pristupiti brojilu, ostavit će obavijest o nemogućnosti očitanja.

Nastavno na ostavljenu obavijest, stanje ćete moći dostaviti na jedan od sljedeća 3 načina:

OPSKRBLJIVAČU PLINA:
• HEP-PLIN d.o.o.: e-mail: ocitanje.plin@hep.hr ; besplatni telefon: 0800 8813

Molimo krajnje kupce plina da stanje brojila dostave najkasnije do 04.04.2023. godine. Javljeno stanje izvan vremenskog intervala očitanja neće biti uvaženo. U slučaju da BROD-PLIN ne raspolaže podatkom o potrošnji plina (nije imao pristup mjernome mjestu, kupac plina ne dostavi podatak o potrošnji ili utvrdi neispravnost plinomjera) ima pravo procijeniti količinu plina prema prosječnoj količini isporučenoj u odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju sukladno čl. 69. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/18, 88/19, 36/20 i 100/21).

Napomena! Ukoliko želite račun sukladno ispravnom stanju molimo postupite na jedan od gore navedenih načina budući da procjena može odstupati od stvarne potrošnje u određenom razdoblju.

S poštovanjem,

Leave Comment