OBAVIJEST O ZAVRŠETKU OGRJEVNE SEZONE 2022/2023

Poštovani krajnji kupci toplinske energije,

Sukladno vremenskim prognozama ovim putem Vas obavještavamo da će TD Brod-plin d.o.o. za ogrjevnu sezonu 2022/2023 prestati s isporukom toplinske energije za grijanje od dana 02. svibnja 2023. godine (utorak), te će nastaviti samo sa isporukom toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode u skladu s člankom 9. stavkom 1. Općih uvjeta za isporuku toplinske energije (NN 35/14,129/15).

Radove na instalacijama grijanja i potrošne tople vode unutar stana ili poslovnog prostora organiziraju sami krajnji kupci. Nadalje, prije izvođenja radova iz instalacija je obvezno ispustiti pogonsku vodu, što obavljaju isključivo djelatnici TD Brod-plin d.o.o. na pisani zahtjev upravitelja.

Svi radovi na instalacijama trebaju se obaviti izvan sezone grijanja, a moraju biti završeni prije početka razdoblja spremnosti za novu ogrjevnu sezonu, odnosno u vremenskom razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna.

Također, ovim putem ponovno upućujemo upravitelje i predstavnike suvlasnika na nužnost njihovog angažmana na rekonstrukciji/sanaciji/izolaciji zajedničkih unutarnjih instalacija za grijanje i zagrijavanje potrošne tople vode, s obzirom na dotrajalost i loše stanje istih koje rezultiraju znatnim gubicima toplinske energije unutar zgrade te neurednoj i neadekvatnoj isporuci toplinske energije krajnjim kupcima zbog kojih nastaje veća potreba na strani proizvodnje toplinske energije koja pak dalje utječe na iznose računa za toplinsku energiju za grijanje, a naročito za zagrijavanje potrošne tople vode.

Prilikom izvođenja navedenih radova Brod-plin d.o.o. će na zahtjev upravitelja, kao i uvijek do sada, pružiti potrebnu tehničku potporu u okviru svoje nadležnosti.

Valja napomenuti da i Brod-plin d.o.o. vrši usluge upravljanja zgradama u svojstvu upravitelja te se za sve informacije vezano za isto može dobiti na telefon 405-728 ili na mail upravitelj@brod-plin.hr .

Ovim putem također pozivamo sve krajnje kupce toplinske energije koji imaju određenih dugovanja da iste podmire.

S poštovanjem,

Leave Comment