ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2023. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2024.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 11. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. svibnja 2023. donijela

ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2023. TE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2024.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina i iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom iz točke I. ove Odluke iskazani su dvojno u eurima i kunama uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. (»Narodne novine«, broj 108/22).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2023. godine.

 

PRILOG 1. IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM

Energetski subjekt: Zajamčeni opskrbljivač HEP – PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek 
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 0,40 eura (3,00 kune) po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Više na linku: Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2023. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024.

Leave Comment