Cjenik operatora distribucijskog sustava

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2017-2021]

operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 19. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 50/18) dalje “Opći uvjeti”  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost distribucije plina, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (u primjeni od 1. siječnja 2017. godine).

Preuzmite: Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava 2017.-2021.pdf

 

ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU  PLINA

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. prosinca 2017. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine drugog regulacijskog razdoblja 2018. – 2021., sukladno Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 122/16 i 14/17).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Preuzmite odluku u cijelosti: https://narodne novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2886.html

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA [RG_2014-2016]

operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama, ze energetsku djelatnost distribucije plina , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsko razdoblje 2014.-2016. (u primjeni od 15. veljače 2014. godine).

Preuzmite: CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA_DISTRIBUCIJA_BP za 2014.pdf

 

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA  [RG_2013]

operatora distribucijskog sustava [Brod-plin d.o.o.]

Sukladno odredbama članka 53. stavka 1. i 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom (“N.N” broj 43/09 i 87/12) dalje Opći uvjeti  sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama , ze energetsku djelatnost distribucije plina , nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nesandardne usluge operatora distribucijskog sustava.

U privitku se nalazi Cjenik nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava Brod-plin d.o.o. za regulacijsku godinu 2013. (u primjeni od 01. siječnja 2013. godine).

Preuzmite: Cjenik NU operatora distribucijskog sustava BP za 2013.pdf