OBAVIJEST O ROKOVIMA REDOVITIH PERIODIČNIH PREGLEDA PLINSKIH INSTALACIJA

ROKOVI REDOVITIH PERIODIČNIH PREGLEDA PLINSKIH INSTALACIJA

 • za obiteljske i stambene zgrade: 10 godina
 • za instalacije radnih prostora obrta i male privrede: 5 godina
 • instalacije plinskih kotlovnica i industrijske instalacije, te objekti bolnica, kazališta, škola, vrtića i sl.: 1 godina 
 • obavezna kontrola i čišćenje dimovodnog uređaja najmanje jednom godišnje.

Brod-plin d.o.o. ima zakonsku obvezu periodičnih pregleda plinskih instalacija korisnika na svom distribucijskom području sukladno Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10), te Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 158/13).

Kada dođe vrijeme, korisnik je dužan omogućiti nesmetano ispitivanje, te za potrebe periodičnog pregleda plinske instalacije osigurati sljedeću dokumentaciju:

 1. Zapisnik o ispravnosti svakog priključenog plinskog trošila izdan od strane ovlaštenog servisera – plinoinstalatera. Preuzmite ovdje: Obrazac zapisnika o ispravnosti plinskog aparata
 2. Kontrolni (stručni) nalaz za svaki dimnjak i priključnu dimovodnu cijev plinskog trošila (ukoliko je trošilo priključeno na takav način) izdan od strane područnog dimnjačara (popis ovlaštenih dimnjačara). Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 12 mjeseci.

Na pregledu plinskih instalacija će biti kontrolirana nepropusnost plinovoda, stanje plinovoda, eventualni naknadni radovi, eventualno priključenje novih trošila, ukupna instalirana snaga u odnosu na dopuštenu, smještaj trošila, dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova.

Troškove ispitivanja u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje se ne naplaćuju.
Troškove ispitivanja u građevini ili dijelu građevine javne namjene te građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost se naplaćuju prema važećem cjeniku nestandardnih usluga, a snosi ih vlasnik odnosno korisnik. Troškovi ovise o priključnom kapacitetu građevine ili njenog samostalnog dijela, a kreću se od 520,20 do 2.861,10 kn. U cijene je uračunat PDV. Za korisnike koji podliježu plaćanju, račun će biti dostavljen naknadno.

Pored Brod-plina d.o.o. provjeru i ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije na našem distibucijskom području može obavljati i od nas ovlaštena pravna ili fizička osoba ili stručna služba potrošača o čemu se izdaje ispitni izvještaj koji treba dostaviti u Brod-plin d.o.o. prije zakazanog roka koji će Vam Brod-plin d.o.o. dostaviti kada za to dođe vrijeme.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

 • Trg pobjede 5, Slavonski Brod svaki radni dan od 7 do 15 sati
 • putem e-mail adrese info@brod-plin.hr
 • putem sljedećih telefonskih brojeva:
  – 035 405 700   (7-15h)
  – 035 453 165    (7-15h)
  – 035 453 167    (7-15h)

Leave Comment